Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodovědná a vlastivědná vycházka 2. a 3. ročníku

Přírodovědná vycházka

Realizace:      17. 10. 2016 – Naučný park Hýskov  

Účastníci:       2. a 3. ročník

Cíl:      Seznámit žáky s hýskovským naučným parkem, s prací s mapou, s orientací v krajině Hýskova a jeho okolí

Obsah: Žáci 2. a 3. třídy se v pondělí v rámci prvouky vydali na poznávací vycházku. Jejich cílem byla bývalá skládka přeměněná na naučný park.  Zde je čekala práce ve skupinách. Seznámili se s naučnými tabulemi s informacemi o Hýskově. Učili se v nich vyhledávat informace a zaznamenávat je do pracovních listů. Pomocí mapy, kompasu se orientovali v krajině a zaznamenávali do slepé mapy různá místa dle fotografií. Sbírali přírodniny, které po příchodu do školy uložili do novin sušit. Ve středu svou skupinovou práci pak společně dokončili.

Zhodnocení:  Žáci pracovali soustředěně na zadaných úkolech, jejich práce byla výsledkem velkého zaujetí. Informace získané v naučném parku posloužily k prohloubení povědomí o hýskovské fauně a flóře, geografii, geologii i historii. Zároveň si upevnili zásady a principy skupinové práce.

Prezentace: web školy, nástěnka školy

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová

Foto: Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, Dis.