Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. ročník

 1. třída – Učíme se spolu doma i ve škole -  1. 6.  – 5. 6.

Milí rodiče a děti,

čeká nás první červnový týden. V pondělí na Den dětí bude učení volnější – alespoň takový malý dáreček jim mohu dát.

Zítra Vám do e-mailů zašlu vyhodnocení hlasování „Land art“ – žáci přítomní ve škole budou odměněni hned, ostatní až se uvidíme. Děkuji za Vaši spolupráci. Také bychom se rádi připojili ze školy k online výuce dle jednotlivých skupit (ve středu – v pátek). Snad budeme mít dobré spojení.

Termíny a časy výuky  na Skype  se nemění - opět v pondělí 9:30 (sk. čtvrtek), 10:00 (sk. středa), 10:30 (sk. pátek) – vždy cca 30 min. Ve středu, čtvrtek a pátek (dle skupin) od 10:00. Počkejte prosím vždy, až budou svolávat jednotlivé skupiny paní učitelky, které online výuku převzaly. Ve skupinách jsou nadále i děti, které půjdou do školy. Aby se mohly zúčastnit, kdyby z nějakého důvodu nemohly jít do školy. Ti, kteří se nemohou online výuky zúčastnit, pracují na stejném úkolu, viz zadání online hodiny.

Přeji pohodový týden

Renata Kučerová

Kontakty

e-mail: kucerova@zshyskov.cz, tel. č. 799 525 849 + Whatsapp, Skype (jméno Renata Kučerová + v profilovce strašilka)

 

Pondělí 1. 6.

Hv – opět začínáme se slečnou Aničkou Petrákovou

Nová písnička Pramen zdraví:

https://www.youtube.com/watch?v=kNK_8GKG8VM

K životu na zámku:

https://www.youtube.com/watch?v=oluIIZV9uhc&list=PLJF51yr3mzLbIwprt_i3e8xbpfMcyGRxj&index=4

 Smolíček: https://www.youtube.com/watch?v=_LNq-3yOp-g

Statistika nuda je: https://www.youtube.com/watch?v=vPKFJIOVZYg

Hlídač kravhttps://youtu.be/_01FqVTxejQ

 

Můžete si zatančit

Kačeří tanec:

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo

Bananafone

https://www.youtube.com/watch?v=2EbK6BKvll0&list=RD2EbK6BKvll0&start_radio=1

Online výuka  (slabikář str. 95 + tužka)

 • procvičování čtení slabik bě, pě, vě
 • čteme slova ve sloupečcích, zakroužkujeme slovo dle obrázku
 • spojíme roztrhané věty – samostatná práce – společná kontrola
 • Hra Na paní učitelku – doplňujeme chybějící znaménka a tvoříme věty
 • Co jsou běžky? Vybereme jednu větu a podtrhneme ji.
 • Kdo nedělal, přečte žebříky – může Vám to maminka stopnout, při Online výuce – zkus napsat do chatu, jakékoli slovíčko z žebříků
 •  

M – str. 5

Procvičení + - do 20 bez přechodu

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/dopln-scitanec-do-20

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/dopln-mensitele-do-20

Zopakujeme znázorňování příkladů s pomocí mřížky a drobných předmětů (barevné kuličky)

9 + 4 =                 9 + 7 =                 9 + 5 =                 9 + 2 =                 9 + 8 =                 9 + 6 =

Str. 5  cvičení 1 - rozklady 2. sčítance na 1 a zbytek dle čísla a dopočítání příkladu způsobem 9 + 1 +…..

V motýlkovi pak vypočítáme příklad a vepíšeme do křídel písmenka motýlkovi, který na str. 3 sedí na kytičce se středem, kde je stejné číslo shodné s výsledkem

cv. 2 Připomeneme si, že pokud sčítance v příkladu přehodíme, výsledek se nezmění. Následně doplníme cvičení 3.

cv. 4 Znázorňování příkladů na číselné ose. Nejprve vyznačíme 1. sčítance, následně „poskočíme“ dle druhého sčítance a zapíšeme výsledek do příkladu.

Práce navíc:

 http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html - sudoku, které jste ještě nedělali

 

Úterý 2. 6.

Čj -  diktát

Nejprve si procvičíme prstíky (Peru, peru svetr, Ťuká, ťuká deštík), dbáme na správné sezení, naklonění písanky a úchop pera.

Nejprve zopakujeme na tabulku, nebo na papír písmenka a, A, b, B, c, C, d, D, e, E, f, F.  Pokud neví, jak se písmenka správně píší, podívejte se na https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1/pisanka/.

Diktát

Do sešitu na psaní pište podle diktátu. Sešit by měly mít všechny děti u sebe. Kdo ho neměl ve škole, tak jsem mu pro jistotu poslala jeden náhradní (balíček, který jste si vyzvedli ve škole). Zepředu budeme psát takto „společně“, zezadu mohou děti klidně trénovat.

Rodiče diktují, děti píší. Můžete dětem vyznačit puntíkem, kde mají psát. Jako jsem to dělala já. Začínají na nejvýraznějším řádku.

Před diktátem připomeneme, kde píšeme velké písmeno (jména, začátek vět) a co píšeme na konci věty.

První řádek: A, b, c, D, E, f (za jednotlivými písmenky píšeme čárku, za ní malá mezera)

Druhý řádek a další řádky dle potřeby: Bára, flétna, Ferda, bobr, Ema, cibule (za slovy píšeme čárku, za ní malá mezera)

Na nový řádek začneme větu: Adam rád cestuje.

Diktát můžete ještě jednou dětem přečíst, zároveň si děti budou kontrolovat napsané. Pak ještě jednou si zkontrolují samy, jestli jim nechybí nějaké písmenko ve slovech, nebo znaménko.

Prosím nafotit a poslat.

 

Slabikář str. 93

Vysvětlíme si slovo koníček. Můžeme použít i jiný výraz? – záliba, hobby..

Děti přečtou nahlas text. Pozor na konci věty klesáme hlasem. Nejprve zkusí samy doplnit pod obrázky jména dětí (psace). Pokud si všechna nepamatují, dohledají v textu.

Co rády dělají ony? Co je jejich nejoblíbenější činnost? Ví o svém kamarádovi, co rád dělá? Kamarádce? – nejprve formulují  odpovědi slovně, pak doplní do vět ve slabikáři a do rámečků nakreslí (jako ve cvičení nahoře)

 

Práce navíc:

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/4opakovani1.htm - popletené věty - kliknutím na šipku dolů u každé věty se rozbalí nabídka možností k doplnění

 

M – str. 6

Nejprve zopakujeme

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/dopln-mensence-do-20

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/scitani-3-cisla-do-15

Hra – Myslím si číslo 3, kolik chybí do 10? – můžeme házet kostkou

str. 6 + mřížka a drobné předměty (kuličky)

cv. 1 slovní úlohu znázorníme do mřížky – doplníme výsledek do příkladu i do odpovědi.

cv. 2 stejný postup jako na str. 4

Motýlek – vypočítáme příklad a písmenka zas doplníme do odpovídajícího (dle výsledku) na str. 3

cv. 3 samostatná práce – píšeme čitelně, zejména při sestavování příkladu s přehozenými sčítanci.

Práce navíc

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/1malustenky_1.htm

 

POZOR - ČTENÍ  – STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK – PRÁCE DLE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN

 • Vždy daný den buď online výuka, nebo Včelka, nebo čtení vlastní knihy

Online výuka  + povídání si s dětmi, co se učí ve škole

PŘIPRAVIT SI - Slabikář str. 97 + tužka

Čj - str. 97 – slabika mě – Co říkám? Co píši?

Básnička -  již by měly být schopné ji přečíst samy. Zakroužkují slabiky mě a spočítají. Opět platí, že kdo se naučí a pošle mi nahrávku, dostane jedničku.

 • V následujícím cvičení čteme slova a vymýšlíme s nimi věty.
 • Následuje čtení slov po sloupečcích (tužkou značíme slabiky – vytleskáváme slabiky, počítáme na prstech, nebo ruku pod bradu při vyslovování slov).  Zakroužkují slovo napsané psace pod sloupečkem
 • Přečteme přípravná spojení
 • Popíšeme obrázek vlastními slovy, pak přečteme text
 • Doplníme slabiky do slov – můžeme opět použít ve větách

Hra: V našem městě máme….rozvíjíme větu, každý vše předchozí zopakuje a přidá své slovo

 

Včelka (jiné webové stránky)

515 – Porozumění s procvičením paměti – zobrazují se obrázky v určité sestavě, děti si zapamatují,  následně odpovídají na otázky – lze spustit opakovaně, vždy je jiné zadání

122 – Běžná trojslabičká slova – nejprve přečte dítě, pak zmáčkne enter a poslechem si zkontroluje, případně přečte znovu

518 – Vyber slova, která do textu nepatří – hledáme slova, která se do textu připletla a kliknutím na ně je odebereme

 Jednotlivá cvičení si přidáte v úvodním menu, kliknete na Přehled cvičení, Podle ročníku – 1. třída vyberete cvičení podle čísla a dáte Přidat čtenáři, Přejít na čtenáře, najdete ho v seznamu svého dítěte)

NEBO - http://www.ucimsecist.cz/exercise/pick - Vyber, co je správně.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=06.+V%C4%9Bty#selid – Pořadí vět v textu nebo čtení s porozuměním

https://www.umimecesky.cz/hadanky#ps681   - Přesmyčky – pohádky

 

 

Čtení vlastní knihy

Nejprve děti dle diktátu složí slova z písmenek:  pět, svět, oběd, zpěvák, hrábě,

Pak si připomeňte předchozí děj, ať dítě ví, na co navazuje. Může i popřemýšlet, jak bude příběh pokračovat.

Následuje hlasité čtení 10 – 15 min. S pomalejšími čtenáři se můžete střídat. Pomalejší čtenáři nečtou v kuse 10 minut, ale povídají si o přečteném cca po 5 větách. Po přečtení části textu, zkusí přemýšlet, jak se bude děj vyvíjet. Teprve pak bude pokračovat.

Pokládejte prosím dítěti otázky k přečtenému textu, abyste viděli, jestli ho vnímalo. 

 • Do sešitu na psaní (diktáty) napíše název knihy – na nový řádek autora, na další kolik přečetl/a stran (řádků) a opíše jednu krátkou větu.

 

Středa 3. 6.

Čj - zadání dle skupin viz výše

 

Čj -  písanka str. 19 (16) – opis slov (tygr, gorila…)

Nejprve si procvičíme prstíky (Peru, peru svetr, Ťuká, ťuká deštík), dbáme na správné sezení, naklonění písanky a úchop pera.

Pak zopakujeme na tabulku, nebo na papír písmenka y, Y, g, G, r, R, ch, Ch

Následuje opis slov. Nejprve každé obtáhnou, pak napíší sami. Odpočinou si, zacvičí si dle únavy (po 4 slovech). Třeba s cvičící kostkou, nebo si zatančí Kačeří tanec.  Pak přepíší další 4 slova.

Vše, co píší, si nejprve přečtou nahlas.  Po napsání slova si hned po sobě zkontrolují, že nechybí písmenka, nebo znaménka.

 

M – str. 7

Nejprve si připomeneme sčítání typu 9 + 3 =, 9 + 5 =, 8 + 3 =, 3 + 8 =……… . Výsledky děti buď říkají, nebo píší na tabulku, nebo ukazují na kartičkách. Mohou si pomoci i mřížkou.

Hra – Myslím si číslo 3, kolik chybí do 10? – můžeme házet kostkou

Str. 7  cvičení 1 - rozklady 2. sčítance na 2 a zbytek dle čísla a dopočítání příkladu způsobem 8 + 2 +…..

Cv. 2 – „hádanky“ – slovní úlohy – děti znázorňují dle zadání, dopíší příklad, vypočtou a výsledek zapíší do odpovědi.

cv. 3 Samostatná práce s dopomocí číselné osy – na té si pouze ukazují, nepíší do ní. Kdo bude mít maximálně 2 chyby, může si napsat o jedničku

Práce navíc

cv. 4 – logická úloha

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html - sudoku, které jste ještě nedělali

 

Prv – Zaměstnání

Jaké zaměstnání se jim líbí a proč?

Hra – Pantomimicky předvádíme různá zaměstnání – druhý hádá

Slabikář – str. 96 – přečteme si o běláskovi, vybereme správné odpovědi a nakreslíme jeho vývoj do sešitu na prvouku

Práce navíc:

https://www.umimecesky.cz/morgenstern-zvirata/302 -  Zvířata: Jak se správně jmenují?

 

Čtvrtek 4. 6.

Čj  - zadání dle skupin viz výše

Čj -  písanka str. 20 (17) – písmenka ď, ť, ň

Nejprve si procvičíme prstíky (Peru, peru svetr, Ťuká, ťuká deštík), dbáme na správné sezení, naklonění písanky a úchop pera.

Nejprve zopakujeme prstem do mouky (na tabulku, nebo na papír) písmenko š, ř, ž, d, t, n,

Pokud neví, jak se písmenka správně píší, podívejte se na https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1/pisanka/.

Nejprve obtáhneme tužkou písmenka nahoře a pozorujeme, kam se píše háček (u ď a ť je ze strany, u ň nad písmenkem n).

Pak již mohou psát rovnou perem. Obtáhnou vzor a opíší. Po čtyřech řádcích si odpočinou, zacvičí si. Pokud se slovo podaří, stačí jednou. Jinak celý řádek.

Tuto stránku prosím nafotit a poslat.

 

M – str. 8

Nejprve zopakujeme

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/dopln-mensence-do-20

Nejprve si připomeneme sčítání typu 9 + 3 =, 9 + 5 =, 8 + 3 =, 3 + 8 =……… . Výsledky děti buď říkají, nebo píší na tabulku, nebo ukazují na kartičkách. Mohou si pomoci i mřížkou.

Hra – Myslím si číslo 3, kolik chybí do 10? – můžeme házet kostkou – výsledky mohou vytleskávat, zpívat, vyťukávat

str. 8 + mřížka a drobné předměty (kuličky)

cv. 1 slovní úlohu znázorníme do mřížky – doplníme výsledek do příkladu i do odpovědi.

Motýlek – vypočítáme příklad a písmenka zas doplníme do odpovídajícího (dle výsledku) na str. 3

cv. 2 stejný postup jako na str. 4

cv. 3 samostatná práce – píšeme čitelně, zejména při sestavování příkladu s přehozenými sčítanci.

Práce navíc

cv. 4 Logická úloha

https://www.matematickyklokan.net/phocadownload/sborniky/sbornik_klokan_2015.pdf- cv. 1-3 (str. 8). Lze vytisknout, nebo si děti zapíší své odpovědi do sešitu. Výsledky str. 12

 

Aj

 1. Nejprve zopakujeme písničku - Songs and chants Unit 6 – I can wash my hands

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song2?cc=cz&selLanguage=cs

Děti vždy zopakují anglicky a předvedou pantomimicky.

Část písničky pustíme jako karaoke (2 sloky) zbytek mohou dozpívat samy.

 1. Zopakujeme novou  slovní zásobu – Unit 7 – Animals (zvířata)

Otevřeme siobrázkový slovník – Picture dictionary – Unit 7

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07?cc=cz&selLanguage=cs klikáme na jednotlivá zvířata, posloucháme výslovnost a vždy alespoň třikrát nahlas zopakujeme.

 

 1. Losují si obrázky a říkají anglicky, co je na nich. Pokud neví, podívají se do slovníku. Po procvičení schovají všechny lístečky do obálky.

 

 1. Songs and chants Unit 7 – nová písnička – Animal friends song

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs

Poslechneme celou písničku. Pak pouštíme po řádcích a překládáme. Všímáme si, jak se zvuky zvířat liší v angličtině a češtině. Děti vždy zopakují anglicky. Verš  lze pustit opakovaně.

Animal friends song

1)

There´s a dog in the house.                                      V domě je pes.

Woof! Woof! Woof!                                                   Haf! Haf! Haf!

There´s cat in the house.                                           V domě je kočka.

Miaow!                                                                          Mňau!

There´s a bird in the house.                                      V domě je pták.

Tweet! Tweet! Tweet!                                               Píp! Píp! Píp!

There´s a snake in the house.                                   V domě je had.

OH WOW!                                                                     Ó jé!

Animal friends,                                                             Zvířecím kamarádům,

Animal friends,                                                             zvířecím kamarádům,

Say goodnight                                                              řekni dobrou noc

To my animal friends.                                                 mým zvířecím kamarádům.

2)

There´s a dog in the house.                                      V domě je pes.

Woof! Woof! Woof!                                                   Haf! Haf! Haf!

There´s cat in the house.                                           V domě je kočka.

Miaow!                                                                          Mňau!

There´s a mouse in the house                                  V domě je myš.

Eek! Eek! Eek!                                                              Písk! Písk! Písk!

There´s a tiger in the house.                                     V domě je tygr.

OH WOW!                                                                     Ó jé!

Animal friends,                                                             Zvířecím kamarádům,

Animal friends,                                                             zvířecím kamarádům,

Say goodnight                                                              řekni dobrou noc

To my animal friends.                                                 mým zvířecím kamarádům.

Nové fráze: There´s a dog in the house. Say goodnight to my animal friends.

 1. Procvičíme předchozí slovní zásobu v Games Unit 1 – 3

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Pátek  5. 6.

Čj  -  zadání dle skupin viz výše

Čj -  písanka str. 21 (18) – opis a přepis (vrať, zameť…)

Nejprve si procvičíme prstíky (Peru, peru svetr, Ťuká, ťuká deštík), dbáme na správné sezení, naklonění písanky a úchop pera.

Nejprve zopakujeme prstem do mouky (na tabulku, nebo na papír) písmenko ď, ť, ň, V, v, s, S, !

Pokud neví, jak se písmenka správně píší, podívejte se na https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1/pisanka/.

Mohou psát rovnou perem. Obtáhnou vzor a opíší. Nejprve opis slov. Po čtyřech řádcích si odpočinou, zacvičí si. Pokud se slovo podaří, stačí jednou. Jinak celý řádek. Následuje přepis vět a slov. Pozor za oslovením se píše čárka. Na konci vykřičník (někomu rozkazuji). Po větách si odpočineme, zacvičíme př. Hlava, ramena, kolena, palce..  Pak přepíšeme slova. Na poslední řádek trénujeme, co nám moc nešlo.

Tuto stránku prosím nafotit a poslat.

 

M – 9

Samostatná práce – postup stejný jako str. 7 – jen prosím zkontrolujte, že děti zadání rozumí a pak mohou pracovat samostatně (i s mřížkou, nebo osou)

Za cvičení 1 a 4 bez chyby – mohou získat smajlíky, ve sv. 2 může být maximálně 1 chyba a ve cvičení 3 maximálně 2 chyby na smajlíka. Kdo bude mít alespoň 3 smajlíky, může si napsat o jedničku

Práce navíc

https://www.matematickyklokan.net/phocadownload/sborniky/sbornik_klokan_2015.pdf- cv.4,5,7 (str. 8, 9). Lze vytisknout, nebo si děti zapíší své odpovědi do sešitu. Výsledky str. 12

 

Kdo by si chtěl na konci týdne zatančit

Pohybové písničky:

Strašidla

https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o

Zoo

https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58