Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. ročník

Vážení rodiče a milí druháčci,

zdravím vás a posílám úkoly na poslední májový týden. Výborně zvládáte i nové učivo, ještě nás čekají poslední tři řady násobilky a pak už budeme vše opakovat a procvičovat. Tak ještě posbírejte síly a jdeme na to.

I tento týden mi prosím nafoťte a odešlete středeční diktát (zkontrolovaný, barevně opravený a zapsaný počet chyb), středeční Ma – násobilku 8 a slovní úlohu a prvouku – projekt „Kuba v karanténě“ (najdete ho v příloze pod učivem, nebo ho pošlu e-mailem). Zašlete (alespoň jeho část) do konce týdne společným e-mailem.

NOVĚ: V úterý a ve čtvrtek nabízím  možnost výuky přes Skype - s paní učitelkou Valerií Heregovou – procvičení učiva Ma a Čj v čase 9 – 9.45.  Napište mi, zda máte zájem zařadit do skupiny. A paní učitelka vás vždy v úterý a ve čtvrtek v 9 hodin svolá. V pondělí bych se s vámi spojila a pozdravila já ve dvou skupinách po 7 dětech (v 12.15 – 12.45, v 13 – 13.30). Rozpis napíšu do e-mailu a napíšu vám zprávu do Skypu. Pokud se nezapojíte, nebo si chcete vybrat z těchto dvou termínů, dejte mi vědět. Přeji vám všem úspěšný týden.                                                    

Vaše Iveta Kohoutová

 

Odkaz na další písničku Aničky hudebka, tentokrát K životu na zámku: https://www.youtube.com/watch?v=oluIIZV9uhc

 

Úkoly pro 2. třídu pondělí 25. 5. – pátek 29. 5. 2020

 

Čj Učivo: Slovní druhy. Podstatná jména, slovesa, předložky - procvičování. Opakování – slova s u, ú, ů, dvojhlásky ou, au.

 

Ma - Učivo: Násobilka 8. Odčítání s přechodem přes základ deset. Řešení slovních úloh. Násobky 9.

                      

PRV-  Učivo: Jaro - opakování. Roční období.

Projekt „Kuba ve škole“ (jak děti prožívaly období karantény)

 

+ Čtení, minutovky, písanka (další strana)

 

Děti, které nastoupí v pondělí do školy, budou potřebovat každý den Čj a Ma. Prvouku podle rozvrhu v pondělí a ve středu. Aj ve čtvrtek. Nezapomeňte na potvrzení o bezinfekčnosti, 2 roušky, sáček, přezůvky.

 

Pondělí 25. 5

 

ČJ   Jaké známe slovní druhy? Vyjmenujte je podle svého nakresleného domečku. Co jsou to podstatná jména? Rozhlédněte se kolem sebe, ukazujte na věci (osoby, zvířata) kolem sebe a pojmenujte jeukazujte na ně - například: ten (déšť), ta (duha), to (štěně).

Co osoby, zvířata a věci dělají (nebo co se s nimi děje)? Říkejte nahlas. (např. Déšť zesílil. Duha se objevila. Štěně usnulo.)

Co jsou to předložky? Procvičte je ve spojení s podstatným jménem – např. se slovem okno (u okna, pod oknem, za oknem, bez okna, k oknu, okně, na okně…)

Procvičte třídění slov podle slovních druhů na PC (na podstatná jména, slovesa, předložky):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.htm

 Po procvičení na PC ověřte, zda dítě učivo pochopilo:

Do sešitu – roztřiďte a napište tato slova do třech sloupečků: podstatná jména, slovesa, předložky: sluníčko, s, sestřenice, se, kvetou, pěstují, z, zalije, ze, zelenina, ke, kelímek, sebereme, svítí, zub (nadiktujte slova, kontrolujte správnost)

 

Ma    

- procvičení násobilky 2, 3, 4, 5 – ústně (děti mohou mít před sebou napsanou řadu násobků)

- na PC: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4/priklady.html

PS 67/1 – jednoduché příklady na násobení by děti měly zvládnout samostatně, bez vaší pomoci

PRV  projekt „Kuba v karanténě“

  • můžete si ho vytisknout celý (jako knížečku – 9 stran) a vypracovat postupně (máte čas, rozvrhněte si to na více týdnů a vždy mi pošlete tu část, kterou jste dokončili) nebo vybrat pouze některé úkoly a udělejte si vlastní knížečku

 

 

Úterý 26. 5.

ČJ    Zopakujte si a procvičte psaní u, ú, ů ve slovech

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

Písemně do sešitu:  Opakování – učebnice str. 45, cv. 4a)

  • nejprve společně přečtěte žlutý rámeček, odůvodněte pravopis ve cvičení 4a) a pak nechte děti pracovat samostatně
  • ústně 4b)

 

MA

PS 25/1 - 6

  • Písemně do linkovaného sešitu ze cv. 2 – z každé kytičky vyber 5 příkladů (2 sloupečky po 5). Kde je potřeba, vypočítejte s rozkladem.

 

Středa 27. 5. 

 

ČJ           Opakování: dvojhlásky ou, au – učebnice 46 – přečíst si a do sešitu zapsat žlutý rámeček.

Procvičte na PC:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/dvojhlasky/cviceniB1.htm

Diktát – podle učebnice str. 46, cv. 3

  • Zkontrolujte a v každé větě vyhledejte sloveso, podtrhněte je vlnovkou.
  • Pokud zvládnete, vyhledejte a zakroužkujte všechny předložky a podtrhněte podstatná jména. (Pozor, ve druhé větě je předložka se. Slůvko si patří ke slovesu hraje. Podtrhnete sloveso si hraje.)

Zkontrolovaný, opravený diktát ofoťte.

 

PS 34/1 – 3

 

MA 

PS 26/1 – 4

-cv. 1 – vytvořte otázku k úloze a pak ji řešte do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)

 

Vyjmenuj násobky 8 - zapište do sešitu násobilku 8:

8                                                       1 . 8 = 8

8+8                                                   2 . 8 = 16

8+8+8                                              3 . 8 = 24

8+8+8+8                                          4 . 8 = 32

8+8+8+8+8                                     5 . 8= 40                            

8+8+8+8+8+8                                 6 . 8 = 48

8+8+8+8+8+8+8                            7 . 8= 59

8+8+8+8+8+8+8+8                        8 . 8 = 64

8+8+8+8+8+8+8+8+8                   9 . 8 = 72

8+8+8+8+8+8+8+8+8+8               10 . 8= 80

 

Slovní úlohu (26/1) i násobilku ofoťte a odešlete ke kontrole.

 

PRV  

PS 64 – 65         Já to hravě zvládnu (opakování) + Roční období (Vv námět je dobrovolný)

Jinak pokračujte celý týden v projektu Kuba ve škole. Nechám na vás, kolik času mu věnujete, jestli jen jeden pracovní list, nebo celou knížečku. Zkuste děti namotivovat, ale nenuťte je.

 

Čtvrtek 28. 5.

 

ČJ   Místní jména – učebnice 87/do sešitu cvičení 5.

 

Ústně 87/7 – zahrajte si hru na procvičení paměti (Kocour Mikeš má narozeniny, dám mu: ……)

 

Za odměnu si pusťte pohádku o kocouru Mikešovi:

https://www.youtube.com/watch?v=gAI6c-jOBjg

 

MA

Geometrie – PS 85 – geometrické tvary a tělesa (koule, válec, krychle, kvádr, jehlan, kužel) – nejprve zopakujte, pak nechte děti pracovat. Poraďte jen, pokud to bude potřeba. Na závěr děti doplní sebehodnocení.

+ PS 25/7 – sloupeček

 

Aj

Vyzkoušejte poslech k 7. lekci. Pokud vám funguje, pusťte si stopu 28-31.

7. lekce – PS 58 – 59 – procvičte slovní zásobu (otevřete v prohlížeči explorer)

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_07?cc=cz&selLanguage=cs

 

Zopakujte si písničku I’m playing             Já si hraju.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs4

 

Poslech příběhu str. 64 (poslech č. 38)

Děti vypráví podle obrázků, čemu porozuměly.

 

Na tomto odkaze si vyhledáte všechny slovíčka, písničky, příběhy, hry z celé učebnice:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Pátek 29. 5.

ČJ

PS 34/4 - 6

Ve zbylém čase můžete pokračovat v projektu Kuba v karanténě.

 

MA 

Vypište do sešitu násobky 9 a trénujte je.

PS 64/5 Dělení je pro děti obtížnější. Vyzkoušejte, jaký názor je pro vaše děti nejlépe pochopitelný:           

- grafické znázornění pomocí křížků ve čtverečkovaném sešitě                                                                         
- vyhledávání v řadě násobků                                                                                                                                                           - - - - názorné rozdělování předmětů na stejně početné hromádky                                                                                      
- zvládne vypočítat rovnou

PS 65/1 – 4 (cv. 3 jen ústně)