Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. ročník

Vážení rodiče a milí druháčci,

zdravím vás a posílám poslední zadání úkolů na pondělí a úterý.

Kdo mi ještě neposlal, napište mi krátce, jak se vám po celou tu dlouhou dobu pracovalo s vašimi dětmi, co se dařilo více, co méně. Co pro vás a vaše děti bylo v tomto období nejnáročnější a co jste si naopak společně užili. I pro mě to bylo náročné období, a to nemám už doma malé školáky. Proto obdivuji všechny, kteří našli v sobě dost sil a trpělivosti a vydrželi pracovat od začátku až do konce. Musím přiznat, že dělat přípravy, a nemít zpětnou vazbu od dětí, bylo pro mě náročné a dalo mi to spoustu práce. Proto jsem byla ráda, že jste se mnou komunikovali a psali mi, jak to zvládáte. Těšila mě výuka přes skype i třídnické hodiny se skupinou dětí a nyní si užívám výuku ve škole se skupinou 8 dětí. Přeji Vám zaslouženou dovolenou a dětem krásné odpočinkové 2 měsíce letních prázdnin a těším se se všemi 24 dětmi v září na viděnou.

V úterý končí výuka přes Skype - s paní učitelkou Valerií Heregovou (9 – 9.45).

V pondělí si ještě můžeme popovídat (tentokrát o něco dříve - ve 12.00 a ve 12.30). Připravte si pro ostatní nějakou hádanku nebo matematickou úlohu, nebo nějaké překvapení…

Přeji vám všem příjemný poslední školní týden. Vaše Iveta Kohoutová

 

Úkoly pro 2. třídu pondělí 22. 6. –úterý 23. 6. 2020

 

Čj Učivo: Čtení s porozuměním. Procvičování učiva.

 

Ma - Učivo: Procvičování učiva: Malá násobilka. Sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Řešení slovních úloh.

                      

PRV-  Učivo: Léto – na poli, louka, u vody.

 

+ Čtení, minutovky, písanka

 

Pondělí 22. 6.

 

ČJ  

I dnes opět začneme čtením. Zapište do čtenářského deníku (datum, stranu). Čtěte nahlas 5 – 10 minut, pak pokračujte dalších 5 – 10 minut v tichém čtení. Zkuste několika větami převyprávět, o čem jste četli. Nakonec si zapište zajímavou větu (úryvek) do sešitu.

 

Ma    

- procvičení násobilky 2, 3, 4, 5 – ústně (děti mohou mít před sebou napsanou řadu násobků)

- na PC: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4/priklady.html

Tabulka násobení (příloha z minulého týdne) – vyhledávejte v tabulce výsledky násobení podle vzoru. Napište do sešitu 1 sloupeček příkladů na dělení a k němu dopište zkoušku na násobení. Vzor: 63 : 9 = 7            7 . 9 = 63

36 : 4 = 9             9 . 4 = 36

 

PRV  Určování času.

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

PS 76 -77– V létě na poli. Letní louka.

(s čím si nebudete vědět rady, vynechte)

 

Úterý 23. 6.

ČJ    

Učebnice str. 92, cv.12 – písemně (cv. 13, 14 – ústně)

 

MA

 

PS 33/3 - 5

Str. 34 – sebehodnocení + pro zájemce bingo a sudoku

 

 

PRV

PS 78 - 79           Léto u vody. Já to hravě zvládnu.

(dokončete během týdne)