Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. A

Milí třeťáci!

Někteří z Vás tento týden nastupují do školy a někteří nadále zůstávají doma. Proto tentokrát čekejte o trochu méně úkolů - důvodem je, že děti ve škole si musí zvyknout na nový režim a opatření. Také nás čeká nová látka jak v českém jazyce, tak v matematice, proto teď budeme chviličku opakovat. Od příštího týdne Vám do alba bude vkládat pracovní listy, které budeme dělat i s dětmi ve škole.

A stále platí, že se snažíte procvičovat i sami, např. na odkazech na internetu.

A v úterý přibyde poslední video na youtube!

https://www.youtube.com/watch?v=oluIIZV9uhc  - K životu na zámku

Přeji Vám úspěšný týden a věřím, že společně nám to vše půjde jako po másle. 

Paní učitelka Anička Petráková

 

Pondělí 25.5.

Český jazyk

Zopakujte si, jak jdou za sebou slovní druhy. Je důležité, abyste se je naučili i s čísly, tzn. podstatná jména = 1, přídavná jména = 2 atd. Nechte si od rodičů nebo sourozenců říkat čísla a přiřazujte k nim správné slovní druhy - např.: 7 = předložky, 4 = číslovky. Můžete to zkusit i obráceně.

Na straně 82 v učebnici máte cvičení 4. Opište do sešitu. Nad slova, která už umíte určit, napište číslicí slovní druh (měli byste poznat všechny ohebné slovní druhy, to jsou 1-5!).

Pošlete mi jako D.ú. na mail.

 

Matematika

Dělení násobků deseti jednociferným číslem. V učebnici naleznete návod.  Zkuste si vypočítat cvičení 2.

PS str. 31/1, 2, 3.

 

Úterý 26.5.

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov - PS str. 50/8.

Vrhneme se na neohebné slovní druhy - první jsou příslovce (šestý slovní druh). Podívejte se do učebnice na stranu 92, kde je máte vysvětlené. Udělejte si ústně cvičení 1. 

 

Matematika

Dopočítejte stranu 31 v PS.

 

Anglický jazyk

Zazpívejte si písničku Animal safari. Na straně 51 v učebnici si přečtěte komiks a snažte se ho přeložit.

Put me down = Dej mě dolů. This way! = Tudy! I know = Já vím.

 

Středa 27.5.

Český jazyk

Příslovce - PS str. 60/1, 2, 3.

Napište mi krasopisně 5 vět o mezinárodním dni, který slavíme 1. června (zjistěte od rodičů, prarodičů, v encyklopedii nebo na internetu) - 4 věty, co zjistíte a 5. věta může být vaše přání pro letošek na tento den.

 

Matematika

Na stránce 36 vypočítejte sloupečky 4 -7.

 

Anglický jazyk

WB 50, 51 - dodělat zbytek cvičení. 

 

Čtvrtek 28.5.

Český jazyk

Dodělejte PS str. 60.

 

Matematika

Vypočítejte stranu 20 v modrých minutovkách.

 

Pátek 29.5.

Český jazyk

V učebnici na straně 92 si udělejte do sešitu cvičení 2 a,b. Protiklady označujte do kroužku stejnou barvou. Dále udělejte do sešitu cvičení 3 (stačí psát jen doplněná slova tak, jak jdou v textu za sebou). Nezapomeňte nahlas odůvodnit, proč píšete měkké nebo tvrdé y/i.

 

Matematika

V geometrii zatím nebudeme pokračovat dále. 

Narýsujte úsečku AB = 5 cm, dále úsečku EF, která je o 1 cm kratší než úsečka AB. Poté narýsujte úsečku KL, která je o 4 cm delší než úsečka EF. Porovnejte úsečky (< > =):

AB  EF

EF  KL

KL  AB

 

Anglický jazyk

Nová lekce č 11 - My favourite things = Moje oblíbené věci. 

Přečtěte si novou slovní zásobu v učebnici a přeložte si. Říkejte There is/There are a popisujte věci na obrázcích. Nezapomeňte na člen A/AN. 

Př. There is a doll. There is an umbrella.

 

Prvouka  - týden od 25. 5. –  29.5.2020

Milé děti, zasílám další úkoly z prvouky.  Pokračujeme v  kapitole – živočichové.

Středa  27.5.    - pečlivě si pročtěte ofocenou str. 62 z učebnice,  podle ofocené stránky 62 z učebnice vypracujte cv. 2,3,4 v prac. sešitě str.53.        

Kdo se připojí v úterý 26.5. na výuku prvouky   přes  MS Teams, si tato cvičení  vypracuje společně při výuce. Kdo bude ve škole, udělá si všechna cvičení ve škole. 

Pátek 29.5.  – pročti a prohlédni si  ofocenou stránku 63 z učebnice, podle ní vypracuj stránku 54 v pracovním sešitě.  V úterý 2.6.2020 si uděláme společnou  kontrolu.