Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.B

Milí třeťáci ze 3.B, 

konečně jsem se dostala k vašim výtvorům z přírodnin. Dali jste si záležet a máte dobré nápady. Teď jste kromě učení více tvořili a kreslili, je čas se opět trochu zaměřit na pohyb. Někteří z vás jste mluvili o tom, jak už jezdíte do vašich sportovních klubů. Ale sportovat můžete nejen tam, třeba běhat. 

Čas letí a tak nám do prázdnin zbývá už jen měsíc. Tak šup na učení, ať třetí ročník zvládneme dokončit komplet. V českém jazyku tento týden poznáme zbývající slovní druhy. Úplně nové budou jen dva, protože o předložkách a spojkách už jste slyšeli. Dělení se zbytkem je poslední nové téma v matematice. Opět se neobejdete bez dobré znalosti násobilky. Kdo v ní stále není dostatečně bezchybný a rychlý, určitě procvičujte. Speciální úkol bude tentokrát ze čtení. Vzhledem k tomu, že se s vámi do konce školního roku nepotkám, nahrajte mi vaši báseň, kterou jste se učili zpaměti. Bylo to z knihy básní o které píšete ve čtenářském deníku v dubnu. Jestli jste ji zapomněli, tak ji natrénujte znovu. Myslím, že někdo už mi ji poslal, tak jste bez práce. Jako dobrovolný úkol mi můžete vyfotit, nakreslit nebo natočit video vaší běžecké abecedy. 

Nejpozději v pondělí 8. 6. se budu těšit na úkoly M11, Čj11 a SP11, příp. dobrovolný DÚ emailem na moji adresu. V pondělí večer se pak můžeme potkat úplně všichni na třídnické hodině přes MS Teams. Tak snad to klapne. Mějte se krásně a recitujte básně……. Vaše paní učitelka Lenka Šocová

 

Pondělí 1. 6.

M - dělení se zbytkem: Jak na to? Na fotografiích pod úkoly najdeš stránku z učebnice nahoře s holčičkou a tulipány, kde je to na několika úlohách přehledně vysvětleno. Nebo mrkni na internet, kde je srozumitelné video: https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/ . Vyzkoušej si to potom ústně v úlohách na stránce z učebnice (foto) s hadem - cv. 4, 5 a 7. Pak to zkus i písemně v PS s. 32 cv. 1, 2. 

Čj - předložky: učebnice s. 93, prostuduj si žlutou tabulku nahoře, potom ústně cv. 1 a), 2 a), 3; pak procvičuj ve velkém PS s. 61 cv. 1, 2 nahoře 

  • Vyjmenovaná slova: velký PS s. 50 cv. 9 a), b)

Čtení - připomeň si vybranou báseň z knihy, kterou si četl/a v dubnu jako četbu za duben. SP11: Nahraj se při recitování - video nebo audio záznam. Ten mi pošlete s ostatními úkoly.

Úterý 2. 6.

Čj - nejdřív si procvičuj vyjmenovaná slova nejdříve v PS VS - najdi 2 cvičení, která nemáš a vyplň je, pak v uč. s. 94 cv. 2 ústně

  • spojky: učebnice s. 94 žlutá tabulka a pak ústně doplňuj spojky z nabídky ve cv. 1; pak PS s. 61 cv. 1, 2, 3 dole

M - připomeň si ze včera jak dělíme se zbytkem (pokud si nejsi jistý/á, pusť si znovu video nebo mrkni na návod z učebnice) a ověř si to v PS s. 32 cv. 3; pak si zopakuj násobky 4 na stránce z učebnice se závodními auty (foto) ve cv. 9 a), pak vyřeš úlohu 9 b) ; abychom jen nedělili, vypočítej řetězce v Minutovkách s. 21 cv. 42

Středa 3. 6.

Čj - částice: PS s. 62 nahoře si přečti, co vyjadřují částice a příklady těch nejčastějších a tvoř podobné věty s nimi ve cv. 1, 2, 3, 4 nahoře; pak si v uč. s. 94 přečti žlutou tabulku a vyhledej částice v říkance ve cv. 1

  • Úkol Čj11: uč. S. 94 cv. 2 - napiš všechna slova pod sebe a vedle každého vždy napiš slovy i číslem slovní druh, ke kterému slovo patří

M - vypočítej ústně cv. 10 na stránce z učebnice se želvami (foto); písemně počítej v Minutovkách s. 21 cv. 41 - vypočítej všechny příklady, kontrolu (zkoušku) násobením a sčítání proveď jen u každého čtvrtého příkladu; pak opakuj v PS s. 36 cv. 9 a 10 

Tv - Mrkněte na základy běžecké abecedy a vyzkoušejte - najdete jí v knihách o běhání, na internetu nebo třeba tady: https://www.youtube.com/watch?v=GHgDeLLy8Dg Můžete pak někam vyběhnout s rodiči, sourozenci nebo kamarády. Pokud neběhají, mohou vedle vás jet pomalu třeba na kole. Běhat se dá buď rychle na krátkou vzdálenost - třeba z jedné strany hřiště “Sokolka” na druhou, nebo můžete vyběhnout po cyklostezce či lesní pěšině. Dobrovolný DÚ: nakresli se nebo se nechej vyfotit, natočit při běžecké abecedě

Čtvrtek 4. 6.

Čj - citoslovce: uč. s. 95 prostuduj žlutou tabulku nahoře, pak doplňuj citoslovce z nabídky ve cv. 1, ve cv. 2 zavzpomínej na dobu, kdy si chodil/a do školky a doplňuj zvuky zvířat; pak PS s. 62 cv. 1, 2, 3 dole

M - procvičuj dělení se zbytkem ústně ve cv. 14 na stránce se želvami z učebnice (foto) a pak písemně v PS s. 32 cv. 4 a 5

  • úkol M11: slovní úloha na stránce z učebnice (ta se želvami a autem) cv. 11 

 

AJ 1. 6. - 5. 6.  Hello children! 

Nahrávky k tomu týdnu, pokud nemáte:

https://uloz.to/file/jwrZjTDpw57n/32-chit-chat-1-cd2-track-32-chit-chat-1-cd2-mp3

https://uloz.to/file/Oyo4QPMg5rcP/33-chit-chat-1-cd2-track-33-chit-chat-1-cd2-mp3

 

AJ 1.6.  

Začneme slíbenou písničkou o opicích, naučíme se zeptat, kolik čeho je. How many? (hau meny) Kolik? https://www.youtube.com/watch?v=bUvbOtOGeUs 

Učebnice str. 53 – poslechněte si nahrávku č. 32 (74), potom přečtete text s bublinami nahlas a přeložte. 

Nová slovíčka – zvýrazněná slovíčka se naučte: computer (kompjůtr) – počítač, telephone (telefoun) – telefon, CD player (sídí plejr) – CD přehrávač, computer game (kompjůtr gejm) – počítačová hra, video (vidiou) – video, video recorder (vidiou rekordr) – videopřehrávač, room (rům) – pokoj, místnost 

WB 53/3

AJ 2. 6. 

S příšerkami spočítejte prsty, zopakujete si číslovky a otázku How many? Kolik?  https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg

Učebnice str. 54 horní část – read and match. Přečtete a přeložte text v bublinách, přiřaďte každému z dětí jeho pokoj. 

Nová slovíčka – lots of (lotsof) – hodně, comics (komiks) – komiksy, TV (týví) – televize, box (box) – krabice, in a box – v krabici, bed (bed) – postel, on my bed – na mé posteli,  toy (toj) – hračka, music (mjůzik) – hudba

WB 54/4

AJ 4. 6. 

Učebnice str. 55 – My friend is a monster – nahrávka č.33 (75) – poslechněte si komiks aspoň 2x, prstem si ukazujte na jednotlivá slovíčka. Pak komiks přečtete  a přeložte. Potom zavřete oči a poslouchejte nahrávku ještě jednou. Rozumíte teď mnohem líp! 

Nová slovíčka – come and see (kam end sí) – pojďte a podívejte se, singing – zpívající, excuse me (ekskjuz mí) – omluvte mě, too (tů) – taky, true (trů) – pravda, cage (kejdž) – klec, in a cage – v kleci,  dangerous (dendžerus) – nebezpečný, get the monster – chytněte (dostaňte) tu příšeru, in the tent – ve stanu

M-G – konstrukce trojúhelníku 5.6.

Toto video vám pomůže s rýsováním (konstrukcí) trojúhelníku pomocí kružítka https://www.youtube.com/watch?v=k1tzm2KTAmY

PS 45/1,2,3  PS 45/4,5  - dobrovolně

ČJ – sloh 5.6.

Pomalu se blíží prázdniny a to je čas, kdy se posílají pohlednice. Aby pozdrav z prázdnin došel kam má, je potřeba umět správně napsat adresu. Napište do sešitu svou adresu, zeptejte se rodičů na údaje, které nevíte.

Vzor:     Jméno Příjmení                Lukáš Kocourek

    Ulice a číslo domu            U Mňoukadla 123

              Poštovní směrovací číslo a obec        987 65 Kočičí Lhota

 

Prvouka  - týden od  1.6. –  5. 6. 2020

Milé děti, zasílám další úkoly z prvouky.  Pokračujeme v  kapitole – živočichové.

Středa  3.6.    - pečlivě si pročtěte ofocenou str. 64 z učebnice,  podle ofocené stránky 64 z učebnice vypracujte cv. 1,2,3 v prac. sešitě str.55.        

Kdo se připojí v úterý 2.6. na výuku prvouky   přes  MS Teams, si tato cvičení  vypracuje společně při výuce.   

Pátek  5.6.– pročti a prohlédni si  ofocenou stránku 65 z učebnice, podle ní vypracuj stránku 56 v pracovním sešitě.