Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. ročník

Milí páťáci,

větší část naší třídy sice nastoupila do školy, ale určitě nebudu zapomínat ani na Vás, kteří jste museli zůstat doma. Učivo budete mít na webu stále na celý týden. Jenom Vás prosím o zasílání úkolů ve čtvrtek, nejpozději v pátek. Toto učivo je i pro děti, které budou muset z určitých důvodů vynechat  nějaký den ve škole.  Určitě nezapomínejte na výuku online v úterý, středu a pátek. Kdo a kdy Vás bude učit, máte v rozvrhu, který jsem posílala.

Učiva tento týden je méně, než jste zvyklí. Ve škole nás čeká totiž spoustu práce, než si vytvoříme pravidla, musíme se naučit respektovat a dodržovat dané předpisy, chceme věnovat čas povídání si o této mimořádné situaci, ve které se nacházíme.  Zkrátka je to pro nás takový startovací týden.

My se sice na výuce setkávat nebudeme, ale nebojte se. Určitě od dalšího týdne připravuji online setkávání i s Vámi. Pokud budete potřebovat moji pomoc nebo radu, určitě mi napište nebo se přihlaste na konzultaci do tabulky na Skype.

Hezký týden

Dana Jonášová

 

PONDĚLÍ 25. 5.

Český jazyk –  Shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova

Zelený PS str. 56 cv. 6 – pokud je ve větě podmět, podtrhněte ho, doplňte a zkontrolujte podle klíče

Procvičujte během týdne vyjmenovaná slova:

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebf63a85ba7b  (3. nebo 4. ročník)

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

 

Matematika – Procvičování učiva

Do sešitu: Vypočítejte a udělejte zkoušku násobením.  357 458: 43,  679 071 : 59

 

Vlastivěda

Příští týden začneme pracovat na projektech o státech Evropy. Každý z vás představí jeden evropský stát. Přemýšlejte, který si vyberete a můžete si připravovat materiály.

 

ÚTERÝ 26. 5.  

Český jazyk – Věta jednoduchá a souvětí

Připomeňte  si modrý rámeček v uč. na str. 134

Do sešitu:  uč. str. 135 cv. 7 a, b

Stále procvičujte vyjmenovaná slova

 

Anglický jazyk – online výuka (na konci učiva)

 

Matematika  - Síť a povrch kvádru

Nejdříve si připomeňte, jak se počítá povrch kvádru – uč. str. 143.

Do sešitu: 144/4 – vyberte si kvádr, který jste minulý týden nepočítali, 144/5 – cihlu si nakreslete a označte rozměry (jako např. kvádry ve cvičení 4), vypočítejte.

 

Čtení  - Přemýšlejte a pište

Napište, jak trávíte všední den. Pokuste se zamyslet, co se ve vašem životě během doby, kdy se učíte doma, změnilo. Co je pro vás lepší a naopak, co je horší.  O tom, co píšete, se snažte přemýšlet, popovídejte si s rodiči. Pište na papír nebo v počítači. Práci můžete dokončit ve čtvrtek, kdy mi ji jako přílohu pošlete.

 

VPV – pomozte rodičům s nějako domácí prací podle přání rodičů

 

STŘEDA 27. 5.

Přírodověda  - Povídáme si o coronaviru, hygienické zásady

https://www.youtube.com/watch?v=e4-uxs99onA – zatancujte si

https://www.youtube.com/watch?v=9-Tq5FiYTRY

https://www.youtube.com/watch?v=-n_BVezyKw4

 

Český jazyk – Procvičování učiva (online výuka)

Připravte si: učebnici, PS, zelený PS,  sešit, penál i s pastelkami, kartičky Y-I

Nejdříve si procvičíte vyjm. slova. Paní učitelce řeknete řadu vyjm. slov a potom budete ukazovat kartičky i – y. Společně vyhodnotíte.

Zkontrolujete si z učebnice ze str. 135 cv. 7, které jste psali v úterý

PS str. 71 cv. 3, 4, 5 (v tomto cvičení pouze podtrhněte souvětí)

 

Matematika Procvičování učiva (online výuka)

Připravte si: učebnici, sešit, penál, kalkulačka

Nejdříve si procvičíte malou násobilku. Paní učitelka vám bude diktovat příklady, vy píšete pouze výsledky. Potom společně zkontrolujete. (Pokud se online výuky nezúčastníte, procvičte s rodiči.)

Uč. str. 105 cv. 3 – ústně: najděte největší a nejmenší číslo v celém cvičení, splňte zadání.

Do sešitu: 105/ 4 – 1. a 2. sloupeček, snažte se počítat z hlavy, kalkulačku použijte až ke kontrole výsledků

 

Hudební výchova

YouTube: Aničky hudebka – můžete si společně zazpívat.

 

 ČTVRTEK 28. 5. – dnes pošlete úkoly podle rámečku na konci učiva

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí

Do sešitu:  uč. str. 135 cv. 8

Stále procvičujte vyjm. slova.

 

Matematika –  Práce s daty

Grafy jste vytvářeli v loňském roce, když jsme zjišťovali počet aut u naší školy.

Do sešitu:  uč. str. 91 cv. 1. V dalším cvičení si trošku procvičte mozečky: str. 108 cv. 18 – kolik čtverců dokážete vyřešit?

 

Sloh - dokončete práci z úterý (čtení) a pošlete mi ji s ostatními úkoly.

 

Přírodověda  - Byl jednou jeden život (videa)

https://www.youtube.com/watch?v=x3QivMNbcrM&t=573s – Tělesná stráž

https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0 – A život jde dál

 

PÁTEK 29.5.

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem

Zelený PS:  str. 56 cv. 7, 5-podtrhněte podměty a doplňte

 

Anglický jazyk – online výuka (na konci učiva)

 

Matematika -  Geometrie

Do nelinkovaného sešitu nebo na papír:  uč. 149 cv. 4, 6 (nápověda na str. 128)

 

Angličtina 5. roč.

Milí páťáci,

od 25. 5. 2020 se budeme pravidelně setkávat v úterý a v pátek 2. vyuč. hodinu od 8:50 do 9:30 hod.

Většinu zveřejněných DÚ již nebudete vypracovávat předem doma, ale ve škole nebo z domova při společných on-line hodinách. Některé úkoly si ale budete muset splnit sami, to se vždy na hodině domluvíme.

Všem, kteří jdete v pondělí do školy, přeji úspěšný a poklidný návrat do školních lavic, ostatním přeji příjemnou výuku z domova.   L.ŠT.

 

Tuesday, 26th May

 

Písnička: https://www.youtube.com/watch?v=TOCHc1pOqEA

 

Učebnice 61 – minulý čas sloves být, mít – prezentace, společný zápis do velkého sešitu

 

PS – 60/8 před zkrácené tvary řadových číslovek napiš slovo v Aj (první, druhý – desátý), slovíčka vyhledávej v osmisměrce

 

Friday, May  29th   

 

Procvičování slovní zásoby: jídlo pomocí flashcards, tvoření vět, rozhovory

 

The Very Hungry Caterpillar - Animated Film

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

 

Slovíčka k textu:

a caterpillar – housenka

a stomach – ache – bolest břicha

after – po, za

beautiful – krásný/á

a butterfly – motýl

to eat – jíst, minulý čas ate = snědl

to have – mít, minulý čas had =měl

to be – být, minulý čas was, were= byl, byli

 

Opiš věty, přelož dny v týdnu, piš názvy s velkým písmenem, doplň chybějící slova, použij nová slovíčka:

 

The Very Hungry Caterpillar.

On pondělí he ate …………….   ……………… .

On úterý he ate ………………. ………………... .

On středa he ate …………….   ……………… .

On čtvrtek he ate …………….   ……………… .

On pátek he ate …………….   ……………… .

On sobota he ate a lot of food.

That night he had a ………………..  ………………. . .

After two weeks he was a ………………..   ……………………….

 

Informatika

Milí páťáci,

mám pro vás další úkol. Ti co, budou chodit do školy, vypracují ve škole. Ostatní  mi zašlou na  e-mail: zs.inf.hyskov@email.cz

4. úkol – datum odevzdání do 1. 6. 2020

a) Nejprve si zopakujte části počítače a zařízení, které k němu můžeme připojit (Příklad 1)

http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=9&index=1

b) Seznámíme se tamtéž s rozdíly mezi internetovou a e-mailovou adresou (Příklad 2)

http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=9&index=2

- vyplníte test – odpovědi můžete vyhledávat v textu výše – dáte si zkontrolovat.

Pokud byste si nevěděli vůbec rady, lze zadat vyplnit. Nastudovat a pak zkusit vyplnit znovu.

 

c) Procvičení nových znalostí (Příklad 3) http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=9&index=3

 

d) Pak vytvořte dokument.  Pojmenujte ho  „vaše jméno“4. úkol z INF

Př. Kučerová 4. úkol z INF, Fraňková 4. úkol z INF

V dokumentu odpovězte na tyto otázky:

  1. Jaké části PC a další zařízení si pamatujete?
  2. Jaký je rozdíl mezi internetovou a e-mailovou adresou?
  3. Kolik odpovědí jsi měl/a správně u příkladu 2?
  4. Kolik odpovědí jsi měl/a správně u příkladu 3?

 

e) Pošlete mi ho do stanoveného data jako přílohu e-mailu na danou adresu. Nezapomeňte vyplnit předmět e-mailu, tj. 3. úkol. Ve vlastní zprávě pak pozdrav  a oslovení, krátký text, rozloučení a podpis.                                   

                             R. Kučerová

 

ČTVRTEČNÍ E-MAIL

Otázky:

  1. Které z videí z přírodovědy jste viděli?
  2. Kolik čtverců jste vyřešili? M str. 108/18 (čt)
  3. S jakou domácí prací jste rodičům pomáhali? Bavilo vás to?
  4. Chtěli byste se setkat online se spolužáky, kteří chodí do školy?

 

Přílohy: Matematika: 144/4, 5 (út)

               Český jazyk:  uč. 135/8 (čt), slohová práce