Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obnovení školní docházky

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

 

 

Zažíváme situaci, na kterou nikdo z nás nebyl a ani nemohl být připraven. Uvažujeme nad tím, jak bude vypadat situace po znovuotevření škol.

Co tedy bude důležité ve školách, pokud se děti vrátí z domácí izolace do škol ještě před ukončením školního roku?

Návrat do školy v této době je výrazně jiná situace než návrat po prázdninách.

Je nutné si uvědomit, že děti žijí v různých rodinných prostředích a mají různé podpůrné podmínky pro zvládání současné situace. Některé děti jsou možná rády, že jsou doma a nemusí do školy, užívají si přítomnost rodičů, hry, zábavu i učení. Některé jsou možná celé dny jen samy, s počítačem a kamarády on-line na síti, s televizí či telefonem, jelikož jejich rodiče jsou pracovně vytíženi. V některých rodinách mohl být někdo infikovaný, dítě se mohlo bát o jeho život.

Domníváme se, že k dětem bude nutné přistupovat jako k lidem, kteří zažili krizi (absenci sociálních kontaktů, vztahů a vazeb, samotu, dlouhodobé jednostranné trávení času, odmítání, strach o život svůj či život svého blízkého apod.).

Takoví lidé potřebují zejména podporu a pochopení, přijetí a vztah.  Vztah a podporu musíme být připraveni nabídnout, pokud chceme, aby třída začala brzy opět fungovat jako stmelený a emočně pozitivně laděný kolektiv, který zvládá plnit školní nároky.

Primární prevenci považujeme za jeden ze základních pilířů bezpečného zvládnutí obnovy klimatu škol po jejich znovuotevření.

K návratu do běžného školního života nám pomůže:

  •  zařazení třídnických hodin (popřípadě tzv. denních komunitních kruhů) - které vytvoří vhodný prostor pro podporu vzájemného sdílení prožitého mezi dětmi a pomohou obnově vztahu jak mezi žáky, tak mezi nimi a třídním učitelem.
  • využití preventivního programu - důležitými tématy budou zejména: znovunastavení pravidel soužití třídy, podpora vzájemných vztahů a zájmu jeden o druhého, podpora komunikace tváří v tvář, antistresové aktivity apod.

 

Věříme, že se nám podaří úspěšný návrat dětí do školy.