Jdi na obsah Jdi na menu
 


Baterkožrouti - projekt EVVO

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

Realizace:  celý školní rok 2018 - 2019

Účastníci:  žáci 1. – 5. ročníku

Cíl: Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Obsah: Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v internetovém katalogu vyměnit za různé odměny.

Při plnění prvního úkolu měli žáci a studenti za úkol vytvořit ve škole svou vlastní reklamu na sběr, třídění a recyklaci drobných elektrospotřebičů a baterií. Zatím druhým úkolem bylo vytvořit BATERKOŽROUTA – originální sběrnou nádobu na použité baterie.  Po splnění každého úkolu byly vyhodnoceny nejoriginálnější nápady a jejich autoři dostali drobné odměny.

Hodnocení: Žáci pracovali na obou úkolech většinou ve skupinách a o tom, že je tento projekt baví, svědčí i originální výtvory a plakáty.

 

Prezentace: web školy, nástěnky ZŠ

Zapsala: Dana Jonášová