Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oslavy 100. výročí založení Československa

Projektový den ke 100. výročí založení republiky

Realizace:      25. 10. 2018 - ZŠ Hýskov      

Účastníci:       1. – 5. ročník

Cíl:     Připomenout žákům vznik Československa před 100 lety, seznámit se státními symboly a důležitými osobnosti našich dějin.

Obsah: Při příležitosti oslav 100. let našeho státu se konal celodenní projektový den, připomínající toto výročí. Den byl slavnostně zahájen na vlajkami vyzdobeném školním dvoře, kam přijel na koni první prezident Tomáš Garrigue Masaryk a společně s paní ředitelkou připomněli dětem důležitost těchto oslav. Žáci na uvítanou pana prezidenta společně zazpívali píseň Ach synku, synku a při slavnostním vztyčování státní vlajky pak československou státní hymnu. Den pokračoval představením žáků 5. ročníku, kteří nacvičili divadelní představení o 1. světové válce a vzniku ČSR a taktéž připravili krátký kvíz z historie. Následovaly dílny v jednotlivých třídách, při kterých žáci např. skládali puzzle se státními symboly ČR a mapou ČSR, řadili na časovou osu prezidenty naší země, přiřazovali osobnosti z našich dějin k jejich zásluhám. Také barvili špejle barvami trikolóry – bílou, červenou a modrou, čímž se škola připojila k výzvě: Postavte TŘI ŠPEJLE k výročí republiky. Špejle, spojené gumičkou pak jednotlivé třídy postavily k pomníku padlých z 1. a 2. světové války poblíž návsi. Tři špejle symbolizují tři pilíře demokracie. Jsou připomínkou boje za demokracii minulých generací a zároveň symbolem současného usilování o zachování a rozvoj svobodné a sebevědomé společnosti. Tři špejle jsou znamením, kterým se přihlašujeme ke svobodě a demokracii. V další hodině každá třída napsala společný dopis pro budoucí generace a každý žák připravil svůj krátký soukromý vzkaz do budoucnosti na papírový lístek ve tvaru listu lípy. Dopisy, lístky a denní tisk, spolu s dopisem ředitelky školy byly uloženy do plastové krabice, která pak byla slavnostně, za přítomnosti starostky obce a všech žáků a učitelek, zakopána na školním pozemku. Místo uložení bylo označeno tabulkou s krátkým vysvětlením. Projektový den zakončila každá třída zhodnocením dne a připravených aktivit. Jako vzpomínku na tento den si každý žák odnesl domů známku s portrétem TGM, záložku s prezidenty země a trikolóru přišpendlenou na oděvu.

Zhodnocení: Den proběhl velice zdařile. Žáci byli nadšeni osobou TGM a jeho příjezdem na koni, jakožto i jeho návštěvou v jednotlivých třídách. Během dopoledních dílen se nenásilnou formou seznámili s důležitými symboly české státnosti i s některými událostmi z naší historie. Velký ohlas mělo divadlo páťáků, kteří své role zvládli opravdu na jedničku.  Uložení vlastního krátkého vzkazu pro budoucí generace nadchlo doslova všechny. Celý den se vydařil, byl důstojnou oslavou české státnosti.

Děkujeme p. Vališovi za ztvárnění osoby TGM a obecnímu úřadu za zapůjčení kostýmů.

Prezentace: web školy, nástěnka školy

Zapsala: Ing. Pavla Tejklová

Foto: Mgr. Iveta Kohoutová