Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení preventivního dne

Hodnocení preventivního dne – leden 2020

 

Téma: Já a moje zájmy

  • Jak trávím svůj volný čas?
  • Co mě baví?
  • V čem jsem dobrý, úspěšný?
  • Čeho bych chtěl dosáhnout? Jaký mám cíl?
  • Čím bych chtěl být?

 

Cíl: Rozvíjení zdravé sebedůvěry jednotlivců, uvědomění si sebe sama, své vlastní hodnoty, svých předností, umět se prosadit, ohodnotit (rozvoj sebehodnocení), nebát se vyjádřit své pocity (slovně, výtvarně, pohybově)

 

Realizace: ve svých třídách se svými učitelkami (2 – 3 – hodinový projekt)

 

 

1. třída – preventivní den 24. 1. 2020 – 23 žáků

Vybrali jsme si několik aktivit:

Nejprve žáci vyjadřovali emoce dle zadání učitele  - tato aktivita je velmi bavila. Potom si losovali lístečky s větami (Mrzí mě, když…, Jsem smutný, když…, Rozčílí mě, když…Pobavilo mě, když…) Žáci se postupně svěřovali se svými názory. Na test  - Jak znám svou paní učitelku se losem rozdělili na čtyři skupiny. Nad každou otázkou nejprve diskutovali společně a kapitán odpovídal za celou skupinu. Pokud odpověď měli dobře, tak si na list papíru zapsali bod. Výsledky jednotlivých skupin byly téměř shodné. Mezi časté zájmy dětí patří sport (zejména fotbal), hrají hry (zejména na PC), hrají na hudební nástroj, tvoří a hrají si se sourozenci.

Dětem se všechny aktivity moc líbily. Nejvíce se vyřádili při předvádění emocí.

Renata Kučerová

 

2. třída - 22 žáků

Aktivity jsme plnili ve dvou dnech, každý den jsme ve dvou vyučovacích hodinách. Vyjadřování pocitů slovem a pantomimou probíhalo v komunikačním kruhu na koberci. Děti byly neklidné a nepozorné, nedokázaly se soustředit a poslouchat druhého. V lavicích pracovaly lépe, pracovní listy je bavily a nejvíce si užily hádání spolužáků podle informací, které o sobě děti napsaly. Soutěžili jsme dívky proti klukům, každé družstvo mělo svého mluvčího. A při závěrečném hodnocení mě mile překvapilo, že se děti dokázaly navzájem pochválit za pěknou spolupráci v týmech. Iveta Kohoutová

 

3. A - 18 žáků

Prevenci jsme věnovali celkem dvě hodiny. Nejvíce děti bavilo vyplňovat pracovní list a poté hádat podle pár vět, kdo ho napsal. Při komunikačním kruhu jim šlo lépe vymyslet pozitivní doplnění věty než negativní, což jsme probrali i při závěrečném hodnocení.  Anna Petráková

 

3. B

V naší třídě je příjemná atmosféra a děti komunikativní, takže tento projekt uvítaly. Ještě neumí dokonale popsat své pocity, tak aktivita, kdy si losovaly začátek věty a doříkávaly jí, úplně nevyzněla. Zato je moc bavil pracovní list i pantomima s pocity. Tomu jsme věnovali jednu hodinu.

Další týden jsme zařadili 2. hodinu, kdy jsem četla věty z pracovních listů za řádku: "Co bych chtěl/a aby o mně ostatní věděli" a děti hádaly, kdo to o sobě napsal. Potom si ve 2 a později čtveřicích vyprávěli nad pracovními listy. Mezitím jsem připravila na tabuli pravdivé věty o mně a o paní asistentce, např. Mám 2 mladší bratry. Na druhém stupni ZŠ jsem hrála házenou., apod. Děti pak hádaly, o kom z nás dvou věta je.

Z pracovních listů jsem vyčetla, že děti tráví dost času s televizí nebo tabletem, ale přitom mají i jiné zájmy. Často nějaký sportovní kroužek, občas umělecký. Z vysněných povolání mě zaujalo, že by jeden chlapec rád byl superhrdinou.

Při závěrečné reflexi vyšlo, že se jim takové aktivity moc líbí a rádi by něco podobného.

Z mého hlediska bylo velmi přínosné, že jsem se dozvěděla z pracovních listů informace i o dětech, které nejsou tak sdílné nebo upovídané.

Lenka Šocová

4.třída

Zhruba 70% dětí sportuje a sport řadí mezi priority svého volného času. Děti často tráví bohužel čas na sociálních sítích, což nemá na žáky dobrý vliv. Několik dětí tráví svůj  volný čas hrou na hudební nástroj.

Hra na doplňování vět společně v kruhu děti velmi bavila. Děti dokázaly vyjádřit své pocity jak slovně tak pohybově. Uměly se prosadit, ale i ohodnotit. Hru jsme opakovali několikrát. Každý chtěl zkusit pak ještě jinou větu.

Pohybové vyjádření pocitů, kde si dobrovolníci vylosovali lístečky, měla také velký úspěch, děti chtěly nejdříve skoro všechny, ale když pak zjistily, že na kartičkách nejsou úplně jednoduché úkoly, začaly kartičky nabízet někomu jinému. Nejdříve samozřejmě vyzkoušely, ale když jsme nepřišli na to, jaký pocit vyjadřují, zkoušel někdo jiný.

Strach, radost, smutek, vztek šel dětem vyjádřit dobře. Problém nastal u nepřátelství, závisti aj. Nakonec se však vše povedlo.

Pracovní list děti bavil a mě příjemně překvapil. Test „Jak znám svou paní učitelku“ už jsme bohužel nestihli.

Celkově bych preventivní den hodnotila velice kladně. Děti uvítaly změnu v neustálém stereotypu. Byly hravé a zvídavé. Pracovaly se zájmem.

Veronika Voborníková

 

5. ročník

Téma: Klima ve třídě, vzájemné vztahy a poznávání se

Program:

1) Sebepoznání (lístečky) – kde se cítím nejlépe, kde mi není dobře, …..

- většinou žáci dokázali odpovědět, některým odpovědi ale činily potíže, nebo nechtěli odpovídat před ostatními (převážně na negativa)

2) Naše pocity, nálady  – pantomima

- většinu předvedli, žákům se aktivita moc líbila, zapojili se všichni

3) Dotazník – žáci odpovídali na otázky o své osobě, kreslili svůj erb  - někteří měli s některými otázkami problém, erb měl charakterizovat sebe samé

4) Jak znáš svoji paní učitelku

- žáci si vyzkoušeli, co všechno o tř. učitelce vědí – velmi je to bavilo a zajímalo

5) Hádej, kdo jsem

- na základě dotazníku (viz. bod 3) poznávali své spolužáky (spojeno s rozdáváním pololetního hodnocení).

Shrnutí:  Přestože žáci měli pocit, že se znají velmi dobře, některé věci o svých spolužácích je mile překvapily. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, všichni měli dobrý pocit. Aktivity je bavily.

 

Dana Jonášová