ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Adaptační a socializační aktivity

Adaptační a socializační aktivity pro širší kolektiv žáků – metodická podpora v rámci národního plánu doučování.

(Financováno z prostředků projektu Doučování)

Realizace: 25.-26.10.2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 2.  – 5. třída – 5 skupin (104 žáků)

Cíl: Aktivity zaměřené na spolupráci dětí a bezpečné pozitivní klima třídy

Obsah:

V rámci socializační a adaptačních aktivit, které byly zaměřené na vztahy ve třídě a spolupráci mezi žáky, byl pro děti z 2. třídy připraven program o netopýrech. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o těchto savcích – o jejich životě i schopnostech.  Poté byli žáci rozděleni do 4 „netopýřích kolonií“ a plnili různé úkoly: orientovali se poslepu v prostoru, kdy se museli spoléhat pouze na dotykovou nápovědu kamaráda, odhadovali hmotnost a velikost netopýrů, spolupracovali při skládání obrázků, hledali obrázky netopýrů po třídě, sbírali kartičky s obrázky různých druhů hmyzu, kterým se netopýři živí.   Za splněné úkoly získávali malé obrázky netopýrků. Měla vyhrát sice kolonie s největším počtem těchto obrázků, vítězi se ale nakonec stali všichni. Zaslouženě získali medaili a hlavně dobrý pocit, jak si v rámci třídy dokážou navzájem pomáhat a spolupracovat.

3.– 5. třída měla program Kosmonauti. Děti pracovaly ve dvou týmech a snažily se plnit zadané úkoly spojené s objevováním vesmíru. Každý v týmu měl svou úlohu a byl důležitým a nepostradatelným členem posádky. K  dosažení cíle bylo potřeba spolupráce, dodržování pravidel, dobré paměti, rychlosti, pohotovosti i tvořivosti. Každý úkol byl pro děti zajímavý.

Zhodnocení: Skvěle připravený a zorganizovaný program pro třídní kolektivy, který proběhl ve dvou dnech. Každé třídě byly věnovány dvě hodiny. Děti aktivně pracovaly, soutěžily, spolupracovaly, zkoumaly, objevovaly, fandily si navzájem. Po jeho skončení děti odcházely s diplomem a dobrou náladou. Za realizaci programu děkujeme paní Bc. Evě Knopové.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová