ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Akce 1. a 2. ročník na konci šk. roku

Realizace: 20.-24.06.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 2. ročník

Cíl: Naplňování klíčových kompetencí v rámci školního vzdělávacího programu.

Obsah: Konec školního roku se blížil a žáci 1. a 2. ročníku si pro sebe navzájem připravili různé aktivity, při kterých se mohli lépe poznat a vyzkoušet si, jak umí navzájem spolupracovat, komunikovat a dodržovat určitá pravidla.
V úterý 21. 6. zhlédli druháci velmi pěknou besídku svých mladších spolužáků. Hned druhý den si žáci mohli poměřit své síly ve vybíjené. Na pátek 24. 6. si druháci připravili v projektu Žáci učí žáky pro prvňáky různé úkoly a soutěže, které děti plnily s velkým nadšením.

Zhodnocení: Poznávat své spolužáky i z jiných tříd a umět s nimi spolupracovat je určitě důležité. Dětem se tyto akce moc líbily a už se těší na podobné, které budou i příští rok.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.