ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Bádání a experimentování

Realizace: 29.04.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 2. ročník

Cíl: Seznámení se s badatelskými a experimentálními činnostmi, které mohou žáci sami bezpečně aplikovat.

Obsah: V rámci projektu Šablony III byl pro druháky připravený 29. dubna velmi zajímavý projekt související s environmentální výchovou. Nejdříve se žáci seznámili s koloběhem vody v přírodě, připomněli si význam vody v přírodě a proč je důležité se o vodu starat.

V praktické části se rozdělili do skupin. Ve skupinách začalo skutečné bádání a experimentování. Žáci si mohli vyzkoušet, jak z bonbonů vytvořit duhu, jak vyrobit malý model sopky nebo jak nafouknout balonek pomocí lahve. Nejvíce asi všechny nadchla výroba bublinkového hada.

Třetí část tohoto zajímavého dopoledne byla věnována zvuku, jeho šíření a jak různé zvuky vnímáme kolem sebe. Experiment, jak otočit sklenici a nevylít z ní vodu byl také velmi zajímavý.

Zhodnocení: Děti se seznámily s různými zajímavými pokusy a učily se kooperačním činnostem, které jsou potřeba pro dosažení cíle, tedy správné aplikaci experimentu. Akce se všem moc líbila i díky velmi pěknému přístupu paní lektorky k dětem.

Zapsala: Dana Jonášová