ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Besídka třeťáků

Realizace: 22.06.2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 3. ročník

Cíl: Vystoupení žáků 3. ročníků pro rodiče – jako poděkování za zvládnutí distanční výuky

Obsah: Během června jsme společně se žáky sestavili program a nacvičili vystoupení pro rodiče – pásmo tanečků, básniček, anglické pohádky a říkanky. Situace nám neumožnila zařadit i písničky, aby si děti mohly společně zazpívat. Ale byli jsme rádi, že se můžeme společně sejít alespoň na školním dvoře a potěšit rodiče a poděkovat jim za letošní náročný školní rok.

Zhodnocení: Děti si vystoupení užily a předvedly skvělý výkon. I počasí nám přálo a byl to příjemný společný zážitek.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová