ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Česko čte dětem

Realizace: 22.02.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 3. ročník (24 žáků)

Cíl: Prohloubení zájmu o čtenářství, rozvoj čtenářské gramotnosti, schopnost naslouchat, rozvoj jemné motoriky

Obsah: Návštěva třídy ředitelkou školy, která dětem v rámci projektu Česko čte dětem přednesla báseň „Jaro“ od Zdeňka Svěráka zhudebněnou Jaroslavem Uhlířem.

V průběhu měsíce února se žáci 3. třídy v rámci hudební výchovy věnovali písním autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Krásným zakončením tohoto třídního miniprojektu byla milá návštěva paní ředitelky Mgr. Lenky Štětkové, která žákům přednesla báseň, jež se svým obsahem silně dotýkala nadcházejícího jara. S žáky následně probírala obsah básně a společně si ozřejmovali problematické výrazy.

Následně si děti poslechly – a mnohé se i naučily – píseň s třídní učitelkou Mgr. Klárou Balášovou a za jejích tónů vyplnily pracovní list. V něm bylo možné nalézt například kresby jarních květin, básně s hádankami téměř ke každé z nich a v neposlední řadě zde byl ponechán prostor k volné tvorbě dětí.

Zhodnocení: Jednalo se o velmi příjemnou akci, která skutečně mile zpestřila a zároveň zakončila třídní miniprojekt. Všechny děti se aktivně a se zájmem zapojily.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová