ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Čtení dětem v mateřské škole

Realizace: 23.06.2022 MŠ Ledňáček Hýskov

Účastníci: 5. ročník

Cíl: V rámci projektu Celé Česko čte dětem přečíst dětem z MŠ zajímavé příběhy a básničky

Obsah: Žáci 5. tříd se ve čtvrtek vydali do místní školky. Třída 5. A šla do nové budovy MŠ u školní jídelny a třída 5. B do původní budovy MŠ Hýskov.

Žáci měli přichystané básničky, pohádky, ale také hádanky, které přečetli dětem. Děti z MŠ poslouchaly, někdy se smály vtipným ukázkám.

Na závěr si všechny děti společně pohrály a popovídaly si o hračkách nebo uplynulém čtení.

Zhodnocení: Moc pěkná akce. Žáci 5. ročníků se velmi snažili ve čtení a také je bavilo hrát si zase s hračkami ve školce.

Zapsala: Lenka Šocová