ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den otevřených dveří

Realizace: 31.01.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: budoucí prvňáčci

Cíl: Představení školy budoucím prvňáčkům a jejich rodičům

Obsah: Ve čtvrtek 31. 3. 2022 měli předškoláci další možnost prohlédnout si budovu školy, do které 1. září 2022 nastoupí.
Tentokrát návštěva proběhla za doprovodu rodičů, kterým byly v učebně budoucí 1. třídy k dispozici paní ředitelka a paní učitelky. Rodiče s nimi mohli zkonzultovat záležitosti spojené s nástupem jejich dětí k plnění povinné školní docházky. Pro předškoláčky byly v tělocvičně od paní vychovatelek připraveny rozmanité úkoly, při jejichž plnění převedli své znalosti a zručnost. Za splnění úkolů si následně všichni vybrali dárečky, které pro ně vyrobili žáci naší školy.

Zhodnocení: Odpoledne jsme si všichni moc užili a na budoucí prvňáčky se ve škole již moc těšíme.

Zapsala: Marie Kamešová