ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den stromů

Realizace: 22.10. 2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Uvědomit si význam stromů pro lidstvo, seznámení s historií vzniku Dne stromů, poznávání našich stromů.

Obsah: Tradice Dne stromů byla u nás obnovena v roce 2000. Datum svátku stromů, Den stromů a dřeva, bylo stanoveno na 20. října, protože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi barvami.
Naši žáci si tento den připomněli 22. října formou soutěže v určování stromů, povídáním o důležitosti stromů pro lidi, o jejich nezbytnosti pro náš život. Celá akce proběhla v okolí školy, kdy žáci poznávali podle obrázků naše nejznámější jehličnaté a listnaté stromy. Nejúspěšnější řešitelé z každé třídy dostali diplom a malou odměnu.

Zhodnocení: Tato akce se na naší škola stává již tradicí. Žáci si zábavnou formou zopakovali své znalosti o stromech, uvědomili si význam přírody pro člověka.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.