ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Dopravní výchova

Realizace: 30.-31.05.2022 dopravní hřiště Beroun

Účastníci: 4. – 5. ročník

Cíl: Dopravní výchova pro malé cyklisty, získání průkazu cyklisty

Obsah: V pondělí. 30. května odjeli žáci 5. A a 5. B do Berouna. Žáci 4. ročníku se na dopravní hřiště vydali pěšky po cyklostezce druhý den. Tam se celé dopoledne věnovali dopravní výchově. Každé z dětí samostatně vyplnilo dopravní test, který prověřil znalost dopravních značek a pravidel. Dalším úkolem byla jízda zručnosti a na závěr po skupinách děti jezdily po dopravním hřišti, kde dostávali trestné body za nedodržování pravidel. Podle celkových výsledků byl většině dětí udělen průkaz cyklisty a všichni byli odměněni malou odměnou.

Zhodnocení: Velmi zdařilá akce. Děti se naučily spoustu dovedností – správné nasazení přilby, využití dopravních značek v praxi, řešení různých dopravních situací. Velké poděkování patří také učiteli dopravní výchovy Mgr. T. Procházkovi z BESIPu.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová, Lenka Šocová