ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Evropský den parků

Realizace: 24. 5. 2021

Účastníci: 4. – 5. ročník

Obsah: Evropský den národních praků (European Day of Parks) připadá na 24. květen. Cílem je zdůrazňovat význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském kontinentu a propagovat smysl zřizování chráněných území a péči o jejich přírodní, kulturní    a historické dědictví. Poprvé se EDP konal v roce 1999 a od té doby přibývá dílčích akcí ve všech zemích Evropy.

V naší škole jsme se k této akci připojili také, a to v hodinách VPV, kdy jsme si nejprve popovídali o důležitosti těchto chráněných území a poté žáci nakreslili parky, které sami navštívili.

Zapsala: Marie Kamešová