ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Halloween

Realizace: 2.11. 2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 4. ročník

Cíl: Seznámit žáky s významem a tradicemi Halloweenu.

Obsah: Halloween je starý keltský svátek, který se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích. Slaví ho většinou děti. Stejně tak domu bylo i v naší škole, kde měli žáci možnost seznámit se s tímto svátkem. Výuka probíhala celý den v duchu Halloweenu. Děti se proměnily v malá strašidla a čaroděje, hrály různé hry, vyráběly výrobky a obrázky s touto tématikou a nechyběla ani strašidelná diskotéka. V podobném duchu probíhal i odpolední program ve všech odděleních školní družiny.

Zhodnocení: Děti se seznámily se se svátkem, který se slaví v zemích, jejichž jazyk se učí. Celý den se velmi vydařil, dětem se tato akce moc líbila.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.