ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Halloweenský den

Realizace: 30.10.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Seznámit žáky s významem a tradicemi halloweenu

Obsah: Halloween je starý keltský svátek, který se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích. Slaví ho většinou děti. Stejně tak domu bylo i v naší škole, kde měli žáci možnost seznámit se s tímto svátkem.

V pondělí 30.10. se žáci naší školy proměnili v čaroděje, strašidla a jiné originální postavy. Byli dobře naladěni a užili si zábavné úkoly a soutěže s halloweenskou tematikou.

Druháci si tento den užívali ve své třídě, kde plnili různé úkoly a vyráběli halloweenské dekorace. Velice je bavil i domácí úkol – obrázek strašidýlka s popisem.

Třeťáci si pro sebe navzájem připravili soutěže a vyrábění. Zvolili si nejhezčí masky za dívky i za hochy.

Žáci 4. a 5. ročníku se na halloweenské slavnosti pilně připravovali již v předchozím týdnu. Čtvrťáci se jako dobří patroni ujali svých spolužáků z 1.B – společně si zazpívali nejen české písničky, ale dokonce i jednu z Ghany, kde má naše škola kamarády. Všem se moc líbilo plnění čarodějnických úkolů. Rovněž páťáci přichystali velmi pěkný program pro 1.A třídu plný soutěží a zábavy. Setkání s malými kamarády dopadlo na výbornou. Všichni si užili krásné dopoledne. Našim nejstarším žákům patří zasloužený dík. Bez odměny ostatně nezůstali ani oni, protože i pro ně připravily paní učitelky jednotlivých předmětů pestrý program.

Zhodnocení: Celá akce se velmi vydařila a dětem se moc líbila. Navíc se zábavnou formou seznámily se se svátkem, který se slaví v zemích, jejichž jazyk se učí.

Zapsaly: třídní učitelky