ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Houstone, máme problém

Realizace: 06.02.2022 ZŠ Hýskov – tělocvična

Účastníci: 3. a 4. ročník (25 + 20 žáků)

Cíl: společné aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce, respektování pravidel, logický úsudek, matematické dovednosti

Obsah: Prožitkový program, ve kterém se žáci stali astronauty na dobrodružné a pro lidstvo zásadně důležité misi do vesmíru. Cílem této výpravy bylo nalézt planetu, kam by se lidstvo mohlo přestěhovat. V průběhu dvou vyučovacích hodin děti řešily zajímavé úlohy inspirované metodou výuky matematiky prof. Hejného.

Děti se rozřadily do tří skupin, ve kterých spolupracovaly a plnily úkoly. Žáci pracovali s geoboardy a tvořili různé geometrické obrazce dle zadání. Následně s jejich využitím luštili tajemnou šifru. Jedním z náročných úkolů bylo sestavit plášť krychle z látkových trojúhelníků, dále například matematická posloupnost a seznámení s prostředím „Dědy Lesoně“. Tyto náročné aktivity byly zpestřeny pohybovými a rytmickými činnostmi.

Zhodnocení: Jednalo se o profesionální a velmi pěkně připravený program lektory Besedária. Všechny děti se aktivně a se zájmem zapojily do společných aktivit. Díky rozmanitým činnostem zažili pocit úspěchu všichni žáci a poznali svoji důležitost v kolektivu. I pro třídní učitele bylo velmi přínosné a zajímavé sledovat skupinu i jednotlivce.

Zápis a foto: Mgr. Klára Balášová, Mgr. Iveta Kohoutová