ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Liga proti rakovině

Realizace: 30. 9. 2020 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník, zaměstnanci ZŠ

Cíl: Veřejná sbírka „Liga proti rakovině“

Obsah: I v letošním roce se naše škola zapojila do veřejné sbírky „Liga proti rakovině“ prodeje žlutých kytiček Měsíčku lékařského. Jsme moc rádi, že se i v této nelehké době plné nejistoty zapojila převážná většina dětí a podpořila tím boj proti zákeřné nemoci.

Zhodnocení: Prodejem kytiček se v ZŠ Hýskov vybralo celkem 3.420,- Kč. Tímto děkujeme všem, kteří se do této sbírky zapojili a přispěli.

Zapsala: Ivona Sonnewendová, Marie Kamešová