ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Mikuláš

Realizace: 6.12. 2021 zahrádka ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Adventní tradice Mikuláš, čert a anděl

Obsah: V pondělí 6. 12. 2021 proběhlo na zahradě u školy předvánoční dopoledne plné soutěží, které pro své spolužáky připravili žáci 5. ročníků. Žáci 1. – 4. ročníku plnili různé úkoly s mikulášskou tématikou. Na konci zazpívali nebo zarecitovali Mikulášovi básničku či písničku a dostali odměnu.

Zhodnocení: Velmi zdařilá akce. Žáci 5. ročníků si připravili krásné kostýmy a celá akce probíhala pod jejich taktovkou jen s dozorem paní učitelek.

Zapsala: Bc. Anna Petráková, Lenka Šocová