ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Mikulášská nadílka

Realizace: 4.12. 2020 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Připomenutí si tradice nadílky od svatého Mikuláše

Obsah:V pátek 4. 12. 2020 nás ve škole v dopoledních hodinách navštívil Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Ačkoliv čerti na děti hartusili, neboť se doslechli, že i v naší škole jsou nějací zlobílci, Mikuláš byl velmi hodný a všechny děti nakonec obdaroval bohatou nadílkou. Na oplátku mu žáci přednesli říkanky a básničky a někteří slíbili, že se polepší.

Zhodnocení: VVzhledem k epidemiologické situaci a s ní souvisejícími opatřeními ve školách, byla v letošním roce nadílka jiná, než jsme zvyklí z předchozích let. I přesto, že žáci nemohli Mikulášově družině zazpívat žádnou písničku pro potěšení, všichni si návštěvu z „nebe i pekla“ moc užili. Tímto děkujeme Obecnímu úřadu Hýskov za zorganizování nadílky a spoustu dobrot pro všechny žáky.

Zapsala: Marie Kamešová