ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Nový školní rok 2021-2022

Realizace: 01.09.2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: Žáci 1. – 5. ročníku, učitelský sbor, p. starostka, p. místostarostka

Slavnostním přivítáním na školním dvoře začal nový školní rok pro prvňáčky. 18 prvňáčků přivítala paní ředitelka, třídní učitelka , paní starostka a paní místostarostka. Obdrželi zde z rukou paní ředitelky, starostky a místostarostky pamětní medaili, drobné dárky a sáček na cvičební úbor se svým jménem. Slavnostní zahájení měli možnost sledovat rodiče, babičky a dědečkové. Po úvodním zahájení odešli žáci společně se svojí paní učitelkou do třídy, kde na ně čekaly na lavicích připraveny další školní pomůcky, které si odnesli v aktovkách domů.
Na závěr měli možnost nahlédnout do třídy i rodiče. Žáci 2. – 5. ročníku zahájili školní rok ve svých třídách se svými třídními učitelkami.
Věříme, že slavnostní začátek nového školního roku 2021/22 všechny potěšil a odcházeli domů spokojeni.
Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří ji připravili ke slavnostnímu zahájení.

Zapsala: Mgr. J.Piskáčková