ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Podzim očima dětí

Realizace: říjen – listopad 2021

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Uvědomit si změny v přírodě během různých ročních období, pozorovat a vnímat přírodu jako celek a součást našeho života.

Obsah: Základní škola vyhlásila v rámci environmentální výchovy výtvarnou a fotografickou soutěž na téma BARVY PODZIMU. Úkolem bylo ztvárnit podzimní přírodu. Žáci se mohli zapojit v těchto kategoriích: kreslený obrázek, přírodní koláž, fotografie přírody nebo fotografie stavby či obrazu z přírodnin. Práce byly zadány jako domácí, takže se mohli zapojit s malou dopomocí i rodinní příslušníci. Sešlo se celkem 40 velmi zajímavých a nápaditých prací, takže bylo opravdu těžké vybrat ty nejlepší. O tom pak rozhodovali samotní žáci, kteří po jednotlivých třídách zhlédli připravenou výstavku. Prvňáci měli možnost hlasovat díky své paní učitelce on-line.

Zhodnocení: Výstava byla velmi zdařilá a měla velký ohlas. Sice byli vyhodnoceni vítězové, ale pochvalu a uznání zaslouží všichni, kteří se zúčastnili. Poděkování patří i těm rodinným příslušníkům, kteří dětem pomáhali.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.