ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Realizace: únor, červen 2022

Účastníci: 1. – 5. ročník

Obsah: Naše škola se každoročně zapojuje do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Tuto celostátní soutěž vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěž má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

V letošním roce jsme v soutěži získali velmi pěkná ocenění. Ve výtvarné části získala žákyně druhé třídy Jana Akalovich 1. místo v okresním kole. V literární části se naše žákyně 5. ročníku umístily ve své kategorii v okresním kole na prvních třech místech. Na 1. místě byla Klaudie Šafrová, 2. místo získala Anežka Pěluchová a na třetím místě se v rámci okresu umístila Petra Doušová. Všechny tři práce postoupily do krajského kola, kde Anežka Pěluchová získala ocenění za druhou nejlepší práci v rámci Středočeského kraje.

Zhodnocení: Osvěta mezi dětmi v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí je určitě důležitá. Výtvarné a literární práce, které naši žáci tvořili přispívají k tomu, aby se zamysleli nad důležitostí a významem všech složek Integrovaného záchranného systému. Úspěch našich žákyň je motivací pro ostatní, aby se příští rok do soutěže také zapojili.
Oceněným dívkám gratulujeme!

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.