ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní den na rozvoj spolupráce

Realizace: 12.01.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 4. ročník

Cíl: společné sdílené aktivity zaměřené na rozvoj a upevňování přátelských vztahů v třídním kolektivu, respektování pravidel

Obsah: Dvě vyučovací hodiny s lektorem Mgr. Jiřím Sixtou byly věnovány aktivitám na rozvoj spolupráce, vzájemné respektování, naslouchání si i umění prosadit si asertivně svůj názor. Část programu byla zaměřena na komunikaci, sdílení si názorů, pocitů. Děti si prožily aktivitu s míčkem, který si měli předávat ve stejném pořadí stále rychleji a měly vymyslet nějaký jiný způsob, jak to zvládnout v rekordním čase. Dalším úkolem bylo pokládání laťky na zem, ve kterém si vyzkoušely svoji trpělivost a umění ovládat své emoce. Po každé aktivitě následovalo sdílení pocitů a ocenění dětí.

Zhodnocení: Všechny děti se aktivně a se zájmem zapojily do společných aktivit. Pro některé bylo těžké ovládat své emoce a neobviňovat druhé, když se nedařilo úkol splnit. Jiné zase překvapily svým dobrým nápadem, který napomohl vyřešit úkol. Bylo velmi přínosné sledovat skupinu i jednotlivce, jak se projevují a dokáží spolupracovat.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová