ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní den s Jiřím Sixtou

Realizace: 16. 6. – Hýskov

Účastníci: 2. ročník

Cíl: Skupinová práce, zlepšení komunikace a spolupráce žáků

Obsah: Také druháčci se dočkali a strávili dopoledne ve společnosti Jiřího Sixty, který se zabývá komunikací a vztahy ve třídě. Formou her a povídání se o sobě dozvěděli mnoho nových věcí a i o ostatních spolužácích. Krásně dokázali vyjádřit své pocity i názory. Učili se být tolerantní k odlišnostem a různým názorům.
Spolupracovali ve velké skupině, menších skupinkách i dvojicích a plnili různé úkoly. Byli vedeni k hledání řešení a komunikaci. Učili se z chyb. Zvládli vyhodnotit své pocity z jednotlivých cvičení, míru splnění úkolů i pochválit práci kamarádů.

Zhodnocení: Děti si dopoledne moc užily a už se těší, až se s panem Sixtou opět setkají. Myslím, že pro všechny bylo toto setkání přínosné.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová