ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní den v jednotlivých třídách

Realizace: prosinec 2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Společnými aktivitami a prožitky přispět k tmelení třídního kolektivu

Obsah: Třídní učitelky si vybraly z nabízených aktivit ty, které chtěly vyzkoušet se svými dětmi ve třídě. V nabídce byly tyto hry: Strážný anděl, Ostrov (výtvarná skupinová práce), Místo po pravici, Barevná družstva, My všichni a jen já. Kromě nich jsme zařadili ve 3. – 5. třídě i předvánoční zamyšlenky – kartičky k zamyšlení a sblížení třídního kolektivu (24 inspirativních otázek na začátek každého dne. A ke každému i výzva – jako úkol pro jednotlivce.) Například: Kdy jsi naposledy někomu pomohl? Napiš si na papírek, za kterými 3 osobami bys šel, kdybys potřeboval pomoci.

Zhodnocení: Děti zařazení her a rozmanitých aktivit uvítaly – byly takovým zpestřením předvánočních dní. Všichni se aktivně zapojili, snažili se spolupracovat, zároveň se i pobavili a vzájemně se lépe poznali. Pozitivní ohlasy byly ze všech tříd.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová