ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní program

Realizace: 11.05.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 2. – 3. ročník

Cíl: Upevnění pozitivních vztahů mezi žáky, budování příznivého klima ve třídě.

Obsah: Na středu 11. května byly připraveny pro žáky 2. a 3. ročníku preventivní programy zaměřené na vzájemné vztahy mezi spolužáky a upevnění schopnosti vzájemné spolupráce. Oba programy vedl zkušený lektor Mgr. Jiří Sixta, který s naší školou spolupracuje několik let.

Žáci 2. ročníku nejprve poznávali sami sebe, hravými aktivitami si měli uvědomit svoji identitu a jedinečnost. Zároveň si uvědomovali, jak je každý z nich jiný a každý má v sobě něco pozitivního. Další část programu byla věnována schopnosti vzájemné spolupráce, kdy ve skupinách měli vytvořit zajímavou stavbu z kostek. V této aktivitě šlo o to, aby se všichni dokázali na postupu domluvit, což nebylo vždy jednoduché.

Ve 3. ročníku žáci nejprve pracovali velmi zábavnou formou za použití padáku – tato činnost měla děti jednak aktivizovat, uvolnit, navodit bezpečné a přátelské klima a dále se děti vzájemně hravou formou seznamovaly s tím, co mají rády ony samy, ale také s tím, zda se ve třídě nenajde více kamarádů téhož názoru. Druhá polovina programu byla založena na komunikaci dětí za pomoci kartiček vyjadřujících emoce. Děti byly velmi soustředěné a otevřené. Tato aktivita byla pro některé žáčky velmi náročná, ale všichni ji zvládli na jedničku!

Zhodnocení: Preventivní den byl zaměřen na upevnění pozitivních vztahů mezi dětmi a budování příznivého klima v kolektivu. Tento cíl byl naplněn. Děti měly možnost vnímat názory a postoje svých spolužáků, blíže ale poznávaly i samy sebe a v bezpečném prostředí konfrontovaly své názory. Přítomné třídní učitelky měly možnost být tichými pozorovatelkami a blíže poznat své svěřence.

Zapsala: Dana Jonášová, Klára Balášová