ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Putování za sv. Ludmilou

Realizace: 9.11. 2021

Účastníci: 5. ročník

Cíl: Seznámení s historickou osobností sv. Ludmily v rámci výročí 1100 let od jejího úmrtí.

Obsah: V úterý 9. 11. se žáci 5. ročníku zúčastnili výukového programu Putování za sv. Ludmilou v Tetíně (projekt tamního komunitního centra). Seznámili jsme se s dobou, ve které tato světice žila. Venku pak podle mapy žáci ve skupinkách obcházeli stanoviště a dozvídali se o životě jednotlivých osobností, se kterými se sv. Ludmila potkala.

Vyslechli celou legendu o jejím životě a následně ve hře třídili vlastnosti, které měla. Na závěr jsme se prošli po tetínských kostelích s paní průvodkyní. Děti kromě oplatky dostaly na památku atribut sv. Ludmily – šátek – a také kartičku se svým jménem a jeho významem.

Zhodnocení: Velmi zdařilá akce za slunečného podzimního počasí. Žákům se exkurze velice líbila a odvezli si hodně nových poznatků o významné osobnosti našich dějin. Děti byly lektorkou pochváleny za chování i vědomosti.

Zapsala: Lenka Šocová, Bc. Anna Petráková