ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Sběr vysloužilých baterií

Realizace: duben – červen 2022

Účastníci: 1. – 5. ročník

Obsah: Naše škola je zapojena do celoročního projektu sběru vybitých baterií v rámci Recyklohraní. Žáci průběžně odevzdávají tyto baterie do připravených sběrných krabic nebo do vlastnoručně vyrobených Baterkožroutů.

Při jarním sběru jsme sebrali téměř 111 kg. Na prvním místě se s velkým náskokem umístili žáci 4. ročníku, druzí byli žáci z 5. B a třetí naši prvňáčci.

Zhodnocení: Sběr baterií se na naší škole stává již tradicí a stále dosahujeme lepších výsledků. Poděkování patří žákům 5.B třídy, kteří vše zvážili a vypočítali průměr odevzdaných kilogramů na jednotlivé třídy.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.