ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Sběr vysloužilých baterií

Realizace: září – říjen 2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Obsah: V rámci projektu sbíráme všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.). V období září–říjen se uskutečnila soutěž ve sběru těchto baterií mezi třídami. Žáci odevzdávali baterie ve svých třídách do sběrných boxů nebo vyrobených krabic – Baterkožroutů. Vyhodnocení provedli žáci z 5. A třídy, kteří v hodinách matematiky vše zvážili a vypočítali průměr odevzdaných kilogramů na jednotlivé třídy. Vítězem se stal 3. ročník a pochvalu si určitě zaslouží naši prvňáci, kteří se umístili na 2. místě.

Zhodnocení: Celkem bylo sebráno téměř 127 kg starých baterií.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.