ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Setkání s paní Mevaldovou, dcerou F. Nepila

Realizace: 02.05.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Žáci se seznámí se životem hýskovského rodáka

Obsah: Školu navštívila paní Mevaldová, dcera Františka Nepila, která měla pro děti připravenou prezentaci s fotografiemi z dětství svého tatínka. Její vyprávění bylo zaměřené především na období jeho života v Hýskově a blízkém okolí.

Dětem předčítala úryvky z jeho tvorby. Ke konci besedy se děti mohly ptát na různé otázky týkající se Františka Nepila. Paní Mevaldová přinesla do školy knihy od svého otce a škole je věnovala.

Zhodnocení: Děti byly velmi zaujaté vyprávěním i fotografiemi. Paní Mevaldová byla zájmem dětí mile překvapena a potěšena a přislíbila v budoucnu další setkání.

Zapsala: K. Balášová, L. Šocová