ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Školení první pomoci

Realizace: 04.04.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: učitelky, vychovatelky, asistentky

Cíl: zopakování a procvičení si zásad první pomoci

Obsah: V pondělí 4. 4. 2022 proběhl v Základní škole Hýskov kurz „ První pomoc pro pedagogy“. Školení o zásadách první pomoci se zúčastnily učitelky, vychovatelky a asistentky. Každý měl možnost si vyzkoušet za asistence zkušené lektorky resuscitaci při srdeční zástavě, umělé dýchání, poskytnutí první pomoci při odřenině, zlomenině, otevřené zlomenině, krvácení z nosu, vdechnutí cizího předmětu apod.

Zhodnocení: Školení bylo velice pěkně připravené, pro všechny bylo přínosem, neboť je důležité si zásady první pomoci připomínat a zároveň získávat nové informace týkající se poskytování první pomoci.

Zapsala: J. Piskáčková