ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Spolupráce s nadací AGEL

Realizace: prosinec 2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Dobrý pocit z pomoci lidem v nelehké životní situaci

Obsah: V předvánočním období byla pí. ředitelka ZŠ Hýskov oslovena paní Veronikou Dostálovou z nadace AGEL s dotazem, zda by žáci naší školy mohli vyrobit přáníčka pro nemocné seniory, kteří Vánoce stráví např. na oddělení LDN. Nadace AGEL prostřednictvím své činnosti nabízí pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podporuje zájem o přirozenou humánní pomoc lidem v tíživé životní situaci.

Žáci naší školy s velkým zájmem vyráběli v hodinách VPV i ve školní družince rozmanitá vánoční přáníčka a práce je velice bavila. Uvědomovali si, že potěší spoustu seniorů v nemocnicích, kterým opět o Vánocích nebudou umožněny návštěvy jejich blízkých a příbuzných.

Zhodnocení: Všichni žáci si zaslouží pochvalu za dobře odvedenou práci – podařilo se nám vyrobit a namalovat přes 80 krásných vánočních přáníček, které jistě udělaly seniorům velkou radost.

Do této akce se navíc zapojili i zaměstnanci ZŠ Hýskov, a to formou finančního příspěvku nebo milým dárkem. V poslední době je všude kolem nás shon a spousta starostí, ale na tyto aktivity, kdy můžeme udělat radost druhým, by si každý z nás měl udělat čas.

Bližší informace na www.nadace.agel.cz nebo
Fb https://www.facebook.com/nadaceagel.

Zapsala: Marie Kamešová