ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Tělesná výchova

Realizace: 26. 1. 2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 2. ročník

Obsah: Žáci 1. a 2. roč. si předmět TV plní formou turistických vycházek v nedalekém okolí školy s plněním drobných úkolů: hod na cíl, balanční cviky, zdravotní cviky, dechová cvičení.

Žáci 3.- 5. roč. v době distanční výuky si TV plní doma podle zadaných úkolů na webu školy: turistika, běh, skákání přes švihadlo, posilovací a zdravotní cviky. Splnění úkolů v tabulce nebo na fotografii  zasílají třídním učitelkám.

Zapsal: Ondřej Štětka, učitel TV