ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Tonda obal na cestách

Realizace: 9. 10. 2020 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 4. ročník

Cíl: Podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Obsah: V rámci environmentální výchovy se žáci 1. – 4. ročníku zúčastnili programu Tonda Obal na cestách, který zajišťuje společnost EKO-KOM a je určen pro žáky ZŠ. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Rozeznávali základní druhy odpadu, ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámili s několika recyklovanými výrobky.

Zhodnocení: Celá akce byla pěkná a hodně poučná. Paní lektorka dokázala žáky zaujmout a ti s ní velmi pěkně spolupracovali. Určitě si také odnesli mnoho nových poznatků o tříděném odpadu.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.