ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Tvořivý technik

Realizace: 11-12 2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Žák rozvíjí schopnost týmové spolupráce a komunikace a využívá své znalosti a dovednosti v praxi.

Obsah: Žáci se pod vedením lektorů a paní učitelek věnovali tématu staveb. Nejprve se rozdělili do skupin, které si pojmenovali a v těchto týmech dále řešili problémové úkoly. Během čtyř vyučovacích hodin lektoři žáky motivovali jednak ukázkami světových mrakodrapů, vlastní prací na počítačích, a především velkým množstvím her. Žáci vyšších ročníků využili své znalosti z geometrie a velmi hravou formou se seznamovali i se základy fyziky. Vrcholem celého týmového snažení byla práce se stavebnicí, kdy mladší děti stavěly věže – mrakodrapy, a děti starší i stavby konstrukčně náročnější – mosty. Musely pracovat podle konstrukčního plánu s konkrétním množstvím dílů stavebnice.
Tvořivý technik byl v naší škole uskutečněn v rámci čerpání Šablon III.

Zhodnocení: V průběhu celého dne se žáci setkali s mnoha překážkami. Tyto překážky však u dětí rozvíjely schopnost vypořádat se s problémy, hledat různá řešení a pracovat v kolektivu. Akce byla velmi úspěšná a přispěla k vytvoření pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová, Mgr. Iveta Kohoutová