ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Záchrana Čtyřlístku – stopovačka

Realizace: 14. 6. – Hýskov

Účastníci: 1. ročník

Cíl: Skupinová práce, zlepšení komunikace a spolupráce žáků

Obsah: 14. 6. 2021 na žáky 2. ročníku hned po testování čekala dopolední hra „Záchrana Čtyřlístku“. Děti se rozlosovaly do čtyř skupin a každá z nich na základě nalezeného dopisu plnila úkoly, které směřovaly k záchraně jednoho kamaráda ze Čtyřlístku.
Trasa byla označena fáborky a úkoly hledači nalezli v okolí bílých mašlí. Předčítači družstvo seznámili s úkolem a kapitán dohlédl na splnění zadaného. Nosič listin a nosič odměn byli také důležitými členy týmů.
Stanovišť bylo celkem 10. Prvním jsme se přesunuli do minulosti, ve které jednotlivé známé postavičky zůstaly zaklety zlým pánem z Mitrova. Plnili jsme nejrůznější úkoly, př. tančili, zpívali, vymýšleli příběhy, dozvídali se o sobě nové informace, zopakovali si učivo prvouky, předvedli zuřivého psa, splašenou slepici, ospalou kozu, nebo přejedené prase. Za splnění děti dostávaly drahokamy, o které se staral nosič odměn. Po vymyšlení a hlasitého trojího odrecitování kouzelného zaklínadla, mohly konečně týmy zachránit své postavičky. To se také na konec všem podařilo. Odměnou jim byl děkovný dopis jednotlivých kamarádů ze Čtyřlístku a drobná sladkost. Dokonce objevili i dobře vychlazená pitíčka uvnitř staré lípy.

Zhodnocení: Dopoledne uteklo jako voda a my unavení, ale spokojení dorazily zpátky ke škole, kde jsme celou akci zhodnotili a rozloučili se s novou paní učitelkou Klárou Balášovou, která nám s celou stopovačkou moc pomohla. Za pomoc děkujeme i paní učitelce Valerii Heregové.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová