ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zahájení školního roku 2020-2021

Realizace: 1. 9. 2020 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník (136 žáků), učitelský sbor

Začátek letošního školního roku byl z důvodu epidemiologické situace netradiční. Týkalo se to i naší školy, přesto jsme se snažili, aby se všem žákům první školní den líbil.

Noví prvňáčkové a jejich rodiče měli možnost navštívit školu již 27. srpna na dni otevřených dveří. Rodiče dostali důležité informace k zahájení školní docházky, děti plnily úkoly zadané maskoty jejich budoucí třídy Patem a Matem a všichni se pak sešli v učebně 1. ročníku, kde na ně čekala jejich paní učitelka.

1. září se žáci 2. – 5. ročníku sešli ve svých učebnách, kde se setkali se svými třídními učitelkami.

Pro prvňáky začal školní rok slavnostním přivítáním na školním dvorku. Celkem 25 nových prvňáčků přivítala paní ředitelka, jejich třídní učitelka a paní starostka. Ta jim také předala drobný dárek – školní batůžek se jmény dětí. Děti poté odešly s paní učitelkou do třídy, tam si prohlédly nové učebnice a učební pomůcky a vyfotily se ve školní lavici.  Úplně na závěr měli rodiče možnost si po skupinkách třídu také prohlédnout.

Žáci i rodiče odcházeli tento den ze školy s úsměvem a všichni zaměstnanci školy si přejí, aby se dětem líbilo ve škole celý rok.

Poděkování za pomoc patří zaměstnancům OÚ, kteří na školním dvorku postavili stany pro případ deště.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.