ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zápis do 1. ročníku 2022/2023

Realizace: 07.04.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci:

Cíl: Zápis dětí do 1. ročníku

Obsah: Ve čtvrtek 7. dubna 2022 proběhl v budově ZŠ Hýskov v době od 14:00 do 17:00 hod. Zápis dětí do 1. třídy. Náhradní termín zápisu byl stanoven na 21. dubna 2022 v době od 14:00 do 15:00 hod. Oba termíny byly rodiči a jejich dětmi naplno využity.
Děti při zápisu plnily úkoly z oblasti M, ČJ, Prv, prezentovaly básničku nebo písničku a předvedly, zda umí zavázat tkaničku.

Zhodnocení: K plnění školní docházky od 1. září 2022 bylo přijato 28 dětí.
Tři zákonní zástupci podali žádost o odklad školní docházky o jeden školní rok.

Zapsala: Marie Kamešová