ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Ze života prvňáčků

Realizace: 03. 06. 2021, Naučný park v Hýskově

Účastníci: žáci 1. ročníku

Cíl: Procvičování učiva formou her a soutěží v přírodě, aplikace nabytých znalostí v reálu.

Obsah: Ve čtvrtek 3. června se vydali prvňáčci do naučného parku, kde strávili celé dopoledne. Při pobytu v přírodě si formou her a soutěží zopakovali své nabyté znalosti z českého jazyka, matematiky a prvouky. Krátké relaxační přestávky využily děti ke cvičení na sportovních trenažérech a na dětských prolézačkách a skluzavkách. Domů si potom odnášely vlastnoručně vytvořený obrázek z přírodnin.

Zhodnocení: Slunečné dopoledne strávené venku se všem moc líbilo. Pobyt na čerstvém vzduchu, kdy za dodržení všech opatření vzhledem k epidemiologické situaci nemusí mít děti roušky, je velice důležitý. Děti byly spokojené a určitě si tuto formu výuky ještě zopakujeme.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS., fotky: T. Zderadičková