ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Adventní vystoupení a vyrábění

Realizace: 02.12.2023 ZŠ Hýskov náves

Účastníci: žáci a zaměstnanci školy

Cíl: Žák prezentuje svoje hudební znalosti a reprezentuje ZŠ Hýskov.

Obsah: S příchodem dušičkového období začal pro žáky naší školy čas skutečně poctivého seznamování se s písněmi a básněmi, které byly vybrány na vánoční vystoupení v rámci hýskovského zahájení adventu. Žáci naší školy pilně a skutečně s nadšením nacvičovali, za což patří dík jim i všem zaměstnancům, kteří pomáhali. V tomto čase zároveň začaly přípravy na výtvarnou dílnu, ve které si všechny děti mohly na naší návsi vytvořit vánoční dekoraci.

Zhodnocení: Vánoční vystoupení bylo vskutku krásným zahájením adventu. Děti zpívaly, recitovaly a některé i doprovázely celý náš velký sbor na nástroje. Vytvořily svojí bezprostředností nádhernou atmosféru a patří jim obrovský dík!
Velký dík patří i paní učitelkám, které dětem pomohly s výrobou dekorací u našeho stánku.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová