ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Kontakt

ADRESA

Školní 112,
267 06 Hýskov

DATOVÁ SCHRÁNKA

ID: x6stdne

MGR. LENKA ŠTĚTKOVÁ (ředitelka školy)

+420 605 291 228

E-MAIL

zshyskov@seznam.cz

MGR. MARTINA BEDNÁŘOVÁ (zástupkyně ředitelky)

+420 606 339 119

E-MAIL

bednarova@zshyskov.cz

VYCHOVATELKY ŠD

1. ODD. - Sonnewendová Ivona
sonnewendova@zshyskov.cz, +420 791 912 362

2. ODD. - Herega Valérie
heregova@zshyskov.cz, +420 791 912 364

3. ODD. - Kamešová Tereza
tkamesova@zshyskov.cz, +420 799 532 497

Kamešová Marie
kamesova@zshyskov.cz, +420 602 471 539

Malá Andrea
mala@zshyskov.cz, +420 791 912 363

ASISTENTI PEDAGOGA

Zderadičková Tereza
zderadickova@zshyskov.cz

Herega Valérie
heregova@zshyskov.cz, +420 791 912 364

Kamešová Tereza
tkamesova@zshyskov.cz, +420 799 532 497

Sonnewendová Ivona
sonnewendova@zshyskov.cz, +420 791 912 362

TŘÍDNÍ UČITELKY

Mgr. Martina Bednářová TU 1.A.
bednarova@zshyskov.cz - +420 606 339 119
Dana Jonášová, DiS., TU 1.B.
jonasova@zshyskov.cz - +420 799 525 845
Mgr. Iveta Kohoutová TU 2.roč.
kohoutova@zshyskov.cz - +420 799 525 847
Mgr. Renata Kučerová TU 3.roč.
kucerova@zshyskov.cz - +420 799 525 849
Lenka Šocová, TU 4.roč.
socova@zshyskov.cz - +420 799 525 854
Mgr. Klára Balášová, TU 5.roč.
balasova@zshyskov.cz - +420 799 525 851

VYUČUJÍCÍ

Ondřej Štětka, student UK FTVS, stetka@seznam.cz
Tereza Kamešová, tkamesova@zshyskov.cz
Marie Kamešová, kamesova@zshyskov.cz
Andrea Malá, mala@zshyskov.cz

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

Kamešová Marie
kamesova@zshyskov.cz, +420 602 471 539

ŠKOLNICE

Petra Novotná

v případě vyzvedávání dítěte a otevření školy
+420 799 525 862

Napište nám