ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Projekty a dotace

Škola podporuje zdravý životní styl. Je zapojena do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol a Obědy dětem.0

Od 1. 9. 2023 je ZŠ zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský (JAK): Školní asistent, DVPP pedagogů, Inovativní vzdělávání žáků, Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ.

Od 1. 9. 2023 je ŠD zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský (JAK): DVPP pracovníků ŠD a Inovativní vzdělávání žáků.
V rámci projektu MAP se škola zapojuje do DVPP, akcí pro žáky a čerpání dotací.

Škola je zapojena přes MŠ Ledňáček, jejíž součástí je školní jídelna.