ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Beseda o dospívání

Realizace: ZŠ Hýskov

Účastníci: žáci 5. ročníku

Cíl: Žák se seznámí s problematikou dospívání. Žák formuluje dotazy.

Obsah: V úterý 11. 6. navštívila 5. třídu zdravotní sestra Lada Pudhorocká, aby s žáky pohovořila o tématech, která se váží k dospívání.

Zhodnocení: Děti byly ještě před samotnou besedou rozděleny na chlapce a dívky. Paní Pudhorocká mluvila nejprve s chlapci a následně s děvčaty. Setkání bylo rozděleno do dvou částí. Nejprve probíhala samotná přednáška, při které zkušená zdravotní sestra hovořila o změnách, které v těle probíhají v období dospívání. Věnovala se především prevenci a péči o tělo. Druhá část besedy vyplývala z dotazů, které děti paní Pudhorocké předem připravily.

Beseda byla velmi přínosná. Děkujeme za velmi milé a zároveň odborně vedené setkání.

Zapsala: Klára Balášová